Viktig vägledning för att följa upp vattenuttag

I dagarna har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) rapporterat till regeringen om en vägledning för tillsyn av vattenuttag. Vägledningen är viktig för att länsstyrelserna ska kunna göra sitt uppdrag. SMHI har samarbetat med HaV och bidragit med kunskap.

Vattenuttag är vattenverksamheter som innebär att grundvatten eller ytvatten tas ut, för till exempel dricksvatten, bevattning eller processvatten.

Bevattning av potatisåker
Vattenuttag är vattenverksamheter som innebär att grundvatten eller ytvatten tas ut, för till exempel dricksvatten, bevattning eller processvatten.

SMHI har deltagit på webbinarier och berättat om underlag, verktyg och övrigt stöd som är tillgängligt för tillsynsarbete vid länsstyrelser.

Niclas Hjerdt
Niclas Hjerdt
Exempel på underlag är kartskikt som visar vattenuttag från enskilda brunnar, berättar Niclas Hjerdt, hydrolog vid SMHI.

SMHI har gjort och gör flera insatser kring vattenuttag. Just nu pågår ett arbete med Jordbruksverket för att kartera vattenuttag för jordbruksbevattning. Under sommaren 2022 genomförde SMHI en kampanjmätning i Emån för att uppskatta vattenuttagen under en pågående vattenbristsituation.

En korrekt beskrivning av vattenanvändningen i Sverige är en förutsättning för att möta klimatförändringar och en ökande konkurrens om vattenresurserna, menar Niclas Hjerdt.