Konsekvensbaserade varningar för högt vattenstånd vid kusten

Varningar för höga vattenstånd i havet övergår i april till att bli konsekvensbaserade. Dessutom blir det tydligare att högt vattenstånd påverkar kusten.

En fiskebåt i en hamn där hela piren är översvämmad.
Översvämning i hamnen i Landön, Kristianstad kommun. Foto Freddie Persson

– I och med att högt vattenstånd främst påverkar kusten med exempelvis översvämningar och problem med att angöra vissa hamnar, kommer högt vattenstånd framöver tydligare kopplas till att det berör en viss kuststräcka. För detta har gränsvärden tagits fram för respektive län, säger Sandra Fyrstedt, vakthavande oceanograf, på SMHI.

Detta innebär bland annat att varningar för högt vattenstånd kommer att läsas upp i landprognoserna i Sveriges Radio P1 och P4.

– Den som idag är van att få information om varning för högt vattenstånd behöver därför vara extra uppmärksam på att varningen från och med april kommer utfärdas som en landvarning, säger Sandra Fyrstedt.

Tydliga markeringar på kartan

Till skillnad mot dagens fasta varningsområden kommer varningar för högt vattenstånd visas som en linje längs berörd kuststräcka i varningstjänsten på smhi.se. Varning för lågt vattenstånd visas genom att det aktuella området markeras på kartan.

Samverkan vid högt vattenstånd

Vid beslut om varningar om högt vattenstånd kommer det ske samverkan med berörda länsstyrelser innan varningarna utfärdas och publiceras i SMHIs olika kanaler. Till skillnad mot högt vattenstånd kommer inte varningar för lågt vattenstånd tas upp till samverkan innan de publiceras. Varningen riktar sig främst till sjöfarten som är intresserad av när vattenståndet passerar ett visst gränsvärde.

Lågt vattenstånd, medelvind till havs och nedisning kommer fortsatt klassas som havsvarningar.