Världsmeteorologidagen 2020 fokuserar på klimat och vatten

WMO – världsmeteorologiorganisationen – uppmärksammar varje år Världsvattendagen och Världsmeteorologidagen som infaller den 22 respektive 23 mars. I år handlar båda dagarna om klimat och vatten.

En av de största klimateffekterna rör vatten, vilket i sin tur har effekter på hållbar utveckling och säkerhet. Till skillnad från internationellt koordinerad information om stigande temperaturer, menar WMO att data om vattenresurser är både oregelbundna och ofullständiga. I år handlar därför både Världsmeteorologidagen och Världsvattendagen om klimat och vatten.

Klimatförändringen märks på vattnet

Ett av de underliggande temana är att vi inte kan styra över det vi inte övervakar och mäter. Genom att förena de båda dagarna vill WMO rikta ett starkare ljus på vatten som en del av klimatfrågan.

”Vi märker effekterna av klimatförändringen mest genom vatten; ökade översvämningar, mer torka, mer föroreningar. Precis som med virus känner inte dessa klimat- och vattenrelaterade händelser några geografiska gränser”, säger WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas.