Vårfloden tilltar

Värmen har kommit för att stanna under veckan vilket gör att snösmältningen har tagit fart. SMHI har utfärdat varningar för höga flöden och enligt vår senaste hydrologiska prognos kommer vårflodens flödestopp ske inom de närmsta tio dagarna i östra Norrland.

– Den höga dygnsmedeltemperaturen gör att den snö som nu ligger längs Norrlandskust och inland samt Dalarna smälter och flödena ökar därför kraftigt. I bäckar och åar förväntas kulmen nås inom en till två veckor. För större vattendrag och i fjällen kan det dröja innan de högsta flödena inträffar, säger vakthavande hydrolog René Capell vid SMHI.

Vårfloden ger forsande vattenflöden
Vattenflödet ökade rejält i Roggån, ett biflöde till Ljungan, i Västernorrlands län. Foto Bertil Karlberg

SMHI varnar

För tillfället har SMHI utfärdat en gul varning för höga flöden i Husån i Ångermanland och från torsdag även i kustlandet mellan Umeå och Skellefteå där det finns mycket snö kvar.

Aktuella varningar från SMHI (uppdateras kontinuerligt)

En gul varning innebär flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.

Läget kan förändras

Väderutvecklingen påverkar avsmältningen och  därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste varningarna på smhi.se eller i SMHIs app då läget snabbt kan förändras.

Vårflodens tre komponenter

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.
  • Snabb avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en snabb avsmältning. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Avsmältningen påskyndas också när det blåser då vinden bidrar till ett effektivare energiutbyte mellan luft och snö.
  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Lär dig mer om vårflod i kunskapsbanken.