Vårfloden startar i fjällen i Västerbotten

Nu smälter snö och is i fjälltrakten och vårfloden ger höga flöden i delar av Umeälven, Vindelälven och Juktån. Varningsområdet har utökats och omfattar nu vissa vattendrag i fjällen i Västerbotten. Sedan tidigare har SMHI varningar utfärdade i delar av Norrbottens län.

– Vattenflödena ökar nu i Västerbottens fjälltrakter och varningar är utfärdade i de övre delarna av Umeälven, Vindelälven och Juktån, säger Anna Eklund, vakthavande hydrolog på SMHI. 

Flödena i Norrbotten är avtagande och nu när snön smält i skogslandskapet sätter vårfloden fart i fjällen.

– Det har också kommit nederbörd i området och regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen, fortsätter Anna Eklund.

Det är en gul varning som utfärdats, vilket innebär vattenflöden med en återkomsttid på 5 - 25 år.

Det är mer snö kvar än normalt för säsongen i delar av fjälltrakten och hur höga flöden avsmältningen ger beror på väderutvecklingen.

Läget kan förändras

Väderutvecklingen framöver är avgörande för hur kommande vårflod blir, så håll er uppdaterade på SMHIs varningssida

SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar.  

Vårflodens tre komponenter

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.
  • Snabb avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en snabb avsmältning. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Avsmältningen påskyndas också när det blåser då vinden bidrar till ett effektivare energiutbyte mellan luft och snö.
  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Lär dig mer om vårflod i kunskapsbanken.