Vårfloden tilltar i Norrbottens inland

Hittills i år har vårfloden gått lugnt till och SMHI har bara haft en varning ute för höga flöden i Lillpiteälven. Med varmare temperaturer smälter nu snön i Norrbottens inland där vårflödena ökar den kommande veckan enligt SMHIs prognos.   

Den närmaste veckan väntas bli varm med plusgrader även på nätterna i Norrbottens inland, vilket medför att snösmältningen och därmed också vårfloden tar fart.

– Det finns mer snö kvar än normalt för säsongen och det varma vädret väntas nu hålla i sig en längre period än vad vi haft tidigare under våren, säger Fredrik Schück, vakthavande hydrolog på SMHI.

Vårfloden dröjer i Norrlands fjälltrakter där de större snömängderna ligger. 

Karta över norra Sverige som visar att det finns mer snö än normalt för säsongen i norra Norrlands inland och i fjällen.
Snöns vatteninnehåll i procent av normalt den 20 maj 2022. För hydrologiska prognoser är det mer intressant att se till snöns vatteninnehåll än snödjupet.

Läget kan förändras

– Väderutvecklingen framöver är avgörande för hur kommande vårflod blir, så håll er uppdaterade på SMHIs varningssida, fortsätter Fredrik Schück. 

 SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar.  

Vårflodens tre komponenter

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.
  • Snabb avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en snabb avsmältning. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Avsmältningen påskyndas också när det blåser då vinden bidrar till ett effektivare energiutbyte mellan luft och snö.
  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Lär dig mer om vårflod i kunskapsbanken.