Läget inför vårfloden

Med det varma vädret smälter nu snö och is i norra Sverige och vattenflödena ökar. SMHIs analyser tyder på en relativt mild vårflodssäsong i södra delarna av Norrland då redan mycket snö smält bort. I norra Norrlands inland och fjälltrakter ligger dock mer snö än normalt kvar för årstiden vilket skulle kunna leda till en något kraftigare vårflod i de nordligaste älvarna. Hur vädret utvecklas under våren är avgörande för hur höga flödena blir.

I nästan hela landet är dygnsmedeltemperaturen över noll grader vilket medför en ökad snösmältning och vattenflöde. Flödet ökar dock från låga nivåer och i dagsläget finns ingen större risk för höga flöden i landet. Läget kan dock förändras och det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad på varningar från SMHI.

– Nu ser vi avsmältning med flödesökningar främst i mellersta Norrlands inland. Det är mindre snö kvar än normalt i området och vi ser inga tendenser till hydrologiska varningar under de kommande tio dygnen säger Fredrik Schück, vakthavande hydrolog på SMHI.

En karta över Sverige som visar i olika färgskalor att det finns mer snö än normalt i fjällkendjan och norra Norrland. Inlandet och kusten har istället mindre snö än normalt.
Snöns vatteninnehåll i procent av normalt den 4 april 2022.

– Däremot är temperaturen fortfarande låg i Norrlands fjällkedja där de större snömängderna ligger. Därför dröjer vårfloden i de områdena och SMHIs prognos talar för att kulmen där kommer senare i vår.  Väderutvecklingen framöver är avgörande för hur kommande vårflod blir, fortsätter Fredrik Schück. 

Läget kan förändras

Hur vårfloden utvecklas längre fram är för tidigt att säga i dagsläget. SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar.  

Vårflodens tre komponenter

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.
  • Snabb avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en snabb avsmältning. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Avsmältningen påskyndas också när det blåser då vinden bidrar till ett effektivare energiutbyte mellan luft och snö.
  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Lär dig mer om vårflod i kunskapsbanken.