Vårfloden fortsätter i fjällen

Snösmältning i kombination med regn har lett till höga flöden i några medelstora och stora vattendrag i fjälltrakterna. SMHIs flödesvarningar har därför utökats.

I förra veckan gick SMHI ut med en varning för höga flöden i bäckar och mindre vattendrag Västerbottens och Norrbottens läns fjälltrakter. Nu har flödena ökat även i några medelstora och stora vattendrag i området samt i Jämtlands län. Det gäller Faxälven från sjön Stor-Blåsjön ned till Linjeviksfjärden i Ströms Vattudal och Rautasälven uppströms Rautasjaure.

–  Vattenflödet i de små vattendragen har eller håller på att kulminera på de flesta håll. Nu har vattnet från de små vattendragen letat sig ner till medelstora och stora vilket gör att flödena i dessa ökar säger Fredrik Schück, vakthavande hydrolog på SMHI.

Vattenflödet i Torneälven mellan Torneträsk och sammanflödet med Rautasälven har varit högt en längre period och den senaste tiden har flödet stigit ytterligare.

– Enligt den senaste prognosen kommer flödena minska under veckan men på tisdagen drar ett större regnoväder in i norra Sverige. Placeringen och mängden nederbörd kan bli avgörande för flödesnivåerna i området utvecklas, fortsätter Fredrik.

Varningarna SMHI utfärdat är för vattenflöden på gul varningsnivå, vilket innebär en återkomsttid på 5 till 25 år.

Läget kan förändras

SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar. Håll dig uppdaterad på SMHIs varningssida.