Vårfloden ger fortsatt höga flöden i fjällen

Vårfloden fortsätter i delar av Norrland, men läget är nu lugnare än det varit tidigare under våren. Det finns dock snö kvar och vattenflödena kommer att öka i många vattendrag, främst i fjälltrakterna.

SMHI har fortfarande varningar utfärdade för höga flöden i många vattendrag i norra Sverige, men läget är lugnare nu än det varit den senaste tiden.

– Snön har smält ovanligt sent i år då våren varit kall. Det har även varit mer snö än normalt i fjälltrakterna, säger Julia Zabori, Vakthavande hydrolog. Under midsommarhelgen väntas uppehåll i fjällområdet och det är då snösmältningen som orsakar flödena, berättar Julia. 

Flödena ökar med temperaturen

Det finns fortfarande mycket snö kvar i delar av fjällen och det väntas fortsatt höga temperaturer i området de närmaste dagarna. Det gör att flödena fortsätter vara höga i fjälltrakterna i norra Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. 

Följ utvecklingen

SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar.  

Se hur läget är i just ditt område via SMHI Vattenwebb

Vårflodens tre komponenter

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.

  • Snabb avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en snabb avsmältning. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Avsmältningen påskyndas också när det blåser då vinden bidrar till ett effektivare energiutbyte mellan luft och snö.

  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Lär dig mer om vårflod i kunskapsbanken