Vårfloden avtar

Vårfloden fortsätter i Norrbottens län fjälltrakt där flödena är höga. Under veckan väntas de minska då snösmältningen avtagit. 

SMHI har fortfarande varningar utfärdade för höga flöden i Torneälven mellan Abisko och Rautasälven samt i små och medelstora vattendrag i stora delar av fjälltrakterna i Norrbottens län.

– Nu ser vi att vårfloden klingar av och att snön har smält av på de flesta platser, säger Nina Bosshard, Vakthavande hydrolog. Varningsområdet kommer att minska varje dag nu i veckan, fortsätter Nina. 

Följ utvecklingen

SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar.  

Se hur läget är i just ditt område via SMHI Vattenwebb

Vårflodens tre komponenter

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.

  • Snabb avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en snabb avsmältning. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Avsmältningen påskyndas också när det blåser då vinden bidrar till ett effektivare energiutbyte mellan luft och snö.

  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Lär dig mer om vårflod i kunskapsbanken