Vårfloden är inte över, höga flöden i fjällen

Vårfloden fortsätter i delar av Norrland, men läget är nu lugnare än det varit tidigare under våren på de flesta håll. I översta delen av Torneälven mellan Abisko och Rautasälven är flödena dock mycket höga.

SMHI har fortfarande varningar utfärdade för höga och mycket höga flöden i många vattendrag i norra Sverige. Det är varning för mycket höga flöden i Torneälven mellan Abisko och Rautasälven och höga flöden nedströms till Vittangi samt i små och medelstora vattendrag i stora delar av fjälltrakterna.

– Flödena i Torneälven ser ut att ligga kvar på en mycket hög nivå i veckan, säger Phil Graham, Vakthavande hydrolog. Det eftersom Torneträsk är en så pass stor sjö som reagerar långsamt, fortsätter Phil. 

Ostadigt väder i veckan

Det finns fortfarande områden med mycket snö kvar i delar av fjällen och det väntas ostadigt väder med nederbörd i området de närmaste dagarna. Hur vädret utvecklas har betydelse för den fortsatta snösmältningen. 

Följ utvecklingen

SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar.  

Se hur läget är i just ditt område via SMHI Vattenwebb

Vårflodens tre komponenter

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.

  • Snabb avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en snabb avsmältning. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Avsmältningen påskyndas också när det blåser då vinden bidrar till ett effektivare energiutbyte mellan luft och snö.

  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Lär dig mer om vårflod i kunskapsbanken