Vårflod med höga flöden i delar av Norrbottens inland

Snösmältning i kombination med nederbörd gör att SMHI nu varnar för höga flöden i små och medelstora vattendrag i delar av Norrbottens inland samt för Vittangiälven nedströms Vittangijärvi.

Det varma vädret satte fart på snösmältningen och vårfloden i Norrbottens inland. Det har legat mer snö än normalt kvar i området och en snabb avsmältning har lett till höga flöden. Det kommer även en del nederbörd vilket också bidrar till flödesökningen.

– Det är en gul varning som utfärdats i norra Norrbottens inland vilket innebär vattenflöden med en återkomsttid på 5 – 25 år, säger Anna Kuentz, vakthavande hydrolog på SMHI.

– Flödesvarningen gäller dels mindre vattendrag som bäckar och någon enstaka å och dels i Vittangiälven nedströms Vittangijärvi. Flödena väntas nå sin topp i slutet av veckan, fortsätter Anna Kuentz.

Läget kan förändras

Väderutvecklingen framöver är avgörande för hur kommande vårflod blir, så håll er uppdaterade på SMHIs varningssida

SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar.