Vårflod med höga flöden

Det är höga flöden i vattendragen på många håll i norra delarna av landet till följd av snösmältning och kraftig nederbörd. Enligt SMHIs hydrologiska prognos ser vattenflödena ut att kulminera i små vattendrag under det närmsta dagarna medans det ökar i vissa större älvar.

Det varma vädret satte fart på vårfloden och SMHI har utfärdat flera varningar för höga flöden. Snötäcket har smält av i större delen av östra Norrland och nu är det främst i fjällen det finns snö kvar.

– Enligt vår senaste hydrologiska prognos ser flödena ut att ha kulminerat i bäckarna och diken för områden där inte mycket mer nederbörd förväntas. Större vattendrag har ökande flöde och förväntas att kulminera senare. Vattnet tar sig nu från de små till de större vattendragen och ger ökande flöden i bland annat Kalixälven och Torneälven, säger Julia Zabori vakthavande hydrolog vid SMHI.

SMHI varnar för höga flöden

SMHI har utfärdat gula varningar för höga flöden i mindre bäckar och åar för Norrbottens läns inland, södra Jämtlands län och norra Dalarna. Det finns även gula varningar utfärdade för stora älvar: delar av Torneälven, Kalixälven, Linaälven, Öster- och Västerdalälven.

Aktuella varningar från SMHI (uppdateras kontinuerligt).

En gul varning innebär flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.

Läget kan förändras

Väderutvecklingen påverkar avsmältningen och därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste varningarna på smhi.se eller i SMHIs app då läget snabbt kan förändras.

Vårflodens tre komponenter

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.
  • Snabb avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en snabb avsmältning. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Avsmältningen påskyndas också när det blåser då vinden bidrar till ett effektivare energiutbyte mellan luft och snö.
  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Lär dig mer om vårflod i kunskapsbanken.