Vårflod med fortsatt höga flöden i Norrbotten

SMHI har flödesvarningar utfärdade för Muonioälven, Vittangiälven och Torneälven. I Pärlälven är flödet stigande och väntas nå gul varningsnivå under onsdagen. Enligt SMHIs prognos avtar vattenflödet i de norra delarna under veckan.

Det är en gul varning som utfärdats i flera älvar i Norrbotten vilket innebär vattenflöden med en återkomsttid på 5 – 25 år.

– Flödet ökar nu i Pärlälven som är ett biflöde till Lilla Luleälven och under onsdagen kommer det upp i gul varning enligt SMHIs prognos säger Bettina Matti, vakthavande hydrolog på SMHI.

– I Vittangiälven avtar nu vattenflödet men det är fortsatt över varningsgränsen, fortsätter Bettina Matti.

Snötäcket i inlandet har nu smält av. I fjällen ligger fortfarande mer snö kvar än normalt för säsongen.

Läget kan förändras

Väderutvecklingen framöver är avgörande för hur kommande vårflod blir, så håll er uppdaterade påSMHIs varningssida

SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar.  

Vårflodens tre komponenter

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.
  • Snabb avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en snabb avsmältning. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Avsmältningen påskyndas också när det blåser då vinden bidrar till ett effektivare energiutbyte mellan luft och snö.
  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Lär dig mer om vårflod i kunskapsbanken.