Var med och granska IPCC:s kommande rapport: ”Den naturvetenskapliga grunden”

I april 2021 ska FN:s klimatpanel IPCC färdigställa rapporten "Den naturvetenskapliga grunden”, som är den första av tre huvudrapporter inom panelens sjätte stora kunskapsutvärdering (AR6). Nu finns möjlighet för experter och medlemsländer att granska det andra utkastet av rapporten. Detta är en viktig del av den omfattande kvalitetssäkringen av klimatpanelens rapporter.

Dramatisk molnhimmel

Inom FN:s klimatpanel IPCC pågår just nu ett intensivt arbete med att ta fram rapporten ”Den naturvetenskapliga grunden". Rapporten  kommer att utvärdera forskningsläget inom storskaliga klimatförändringar, klimat- och feedbackprocesser samt regional klimatinformation.

Under granskningen kan du som expert inte bara vara med och kommentera struktur och omfattning av rapporten utan också föreslå förbättringar av hur innehållet presenteras i text, grafik och tabeller. Den här andra versionen innehåller dessutom det första utkastet till ”Sammanfattning för beslutsfattare” (Summary for Policymakers).

Granskningen är en viktig del av IPCC:s process för att ta fram nya kunskapsutvärderingar. Den bidrar till transparens, kvalitetssäkring och objektivitet i arbetet.

Anmäl dig senast den 19 april

Expertgranskningen pågår 2 mars – 26 april 2020. Länken nedan går till IPCC:s registreringsformulär.

Registrera dig som granskare senast 19 april 2020 på IPCC:s hemsida: apps.ipcc.ch/comments/ar6wg1/sod/register.php

Läs mer om hur själva granskningen går till på IPCC:s hemsida: www.ipcc.ch/2020/03/02/wgi-second-order-draft/

Läs mer om ”AR6 Delrapport 1 - Den naturvetenskapliga grunden” inklusive tidplan: www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc-resultat/ar6-delrapport-1-den-vetenskapliga-grunden-1.143406

Så här går hela rapport- och granskningsprocessen till