Trädtoppar orsakar blockeringar för väderradar Ängelholm

Väderradar Ängelholm är påverkad av partiella blockeringar norrut. Detta gör att det blir lägre intensitet i radarbilderna i ett område strax norr om anläggningen i en vid cirkelsektor om cirka 60 grader.

Sektorns västra kant sträcker sig ungefär från Ängelholm i riktning mot Varberg och dess östra kant sträcker sig i riktning mot Värnamo. I kompositbilden begränsas denna sektor av angränsande radaranläggningar.

Radarbild från Ängelholm, detaljer i bildtext.
Ackumulering av nederbörd detekterad av väderradar Ängelholm för perioden 3–17 oktober 2019. Nederbördsmängd illustreras från mörkt till ljust där ljusare färg innebär mer nederbörd.

Problem på grund av höga träd

Blockeringen beror på vegetation inom någon kilometer från radaranläggningen. Träd har sedan något år vuxit sig så höga att de skuggar signalen från radaranläggningen. Årstid och vädersituation påverkar omfattningen och effekten av blockeringarna.

Diagram med data som visar spår av blockering av radar, detaljer i bildtext.
Tvärsnitt ur Lantmäteriets laserdata från väderradar Ängelholm ”seang” och cirka 3,5 kilometer norrut. Laserdata visar terräng, byggnader och vegetation som ett punktmoln. Radaranläggningens huvudlob med öppningsvinkel 1,0 för elevationsvinkel 0,5 grader illustreras med lila linjer. Punkter som befinner sig inuti radaranläggningens huvudlob och därmed påverkar systemets funktion markeras med orange och röd färg. Förstora Bild

Partiell eller total blockering från höjder i terrängen är ett välkänt problem för väderradaranläggningar. Vanligtvis placeras en anläggning så att den påverkas minimalt av sin omgivning. Det finns metoder för att kompensera för blockering från terrängen, men tyvärr saknas motsvarande för att hantera vegetation. 

När anläggningen etablerades var förmodligen närområdet en föryngringsyta. Vegetation är ofta radarmeteorologens bästa vän då den dämpar effekter av så kallade sidlober från antennen. Sidlober som annars skulle ge oönskade ekon i radarbilden och ibland missvisande information om nederbörden. 

Möjliga lösningar utreds

Denna typ av problem finns hos flera radaranläggningar, men extra tydligt hos väderradar Ängelholm. Det finns flertalet tänkbara åtgärder. För väderradar Ängelholm utreds ett antal av nedanstående: 

  • Låt radaranläggningen avsöka ett område högre upp i atmosfären ovanför trädtopparna, med risk för att radaranläggningen skjuter över molnen och därmed helt missar nederbörd.  
  • Kombinera radarinformation från angränsande anläggningar på annat sätt, med risk för att de angränsande radaranläggningarna skjuter över molnen och därmed helt missar nederbörd i vissa områden.
  • Utveckla metoder för att hantera blockeringar från vegetation.
  • Flytta radaranläggningen bort från detta problem till ett område med färre eller mindre problem.
  • Höj upp radaranläggningen på befintlig plats. En nackdel med denna är att sidloberna skulle kunna skapa mer omfattande problem. 
  • Identifiera och skörda träden som skymmer anläggningen och fortsätta övervaka situationen.