Studiecirklar stöttar kommuners arbete med klimatanpassning

Under hösten har Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning tillsammans med åtta länsstyrelser hållit i pilotomgångar av studiecirklar om Lathunden för klimatanpassning. Syftet med studiecirklarna var att stötta kommuner att komma igång med sitt klimatanpassningsarbete och lära sig verktyget bättre. En utveckling för att nå fler länsstyrelser med motsvarande innehåll pågår.

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI har sedan tidigare tagit fram en webbaserad lathund för klimatanpassning. Den är gjord för och tillsammans med kommuner, men kan även användas av andra. Lathunden ger inspiration och stöd för praktiskt arbete och genom sju steg hjälper den kommuner att starta upp arbetet, arbeta systematiskt, integrera frågan i hela kommunen och ta fram en klimatanpassningsplan.

Underlättar att komma igång med klimatanpassningsarbetet

– Studiecirklarna togs fram med förhoppningen att nå kommuner som inte ännu kommit så långt i sitt klimatanpassningsarbete. Genom att bekanta sig med Lathunden blir steget in i det arbetet lättare, säger Aino Krunegård, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

51 deltagare från 30 olika kommuner

Två kvinnliga kursledare står framför en bakgrund med SMHIs logga.
Kursledarna Aino Krunegård och Naima Linderson under Träff 2 med kommuner från Kalmar, Blekinge och Östergötlands län. Förstora Bild

Söktrycket på platserna till höstens studiecirklar var högt och utifrån ansökningarna valdes tre grupper ut. Totalt deltog 51 personer från 30 kommuner fördelade på åtta olika län: Västra Götaland, Västerbotten, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Kalmar, Blekinge och Östergötland. De delades in i tre studiecirklar med tre tillfällen per grupp.

– Deltagarna var engagerade och bidrog med många egna reflektioner och erfarenheter. Vi som deltog från SMHI lärde oss mycket om kommunernas arbete, vilket hjälper oss när vi fortsätter att utveckla Lathunden, säger Naima Linderson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Utveckling av studiecirklarna pågår

Studiecirklarna var en pilotomgång och det pågår ett projekt för att utveckla och göra innehållet i studiecirkeln tillgängligt för alla länsstyrelser. Exakt hur utformningen blir är ännu inte klart. Förhoppningen är att det ska presenteras i början av 2022.