Stort intresse för högupplöst klimatdata

Den 24 september höll Copernicus en workshop online om hur man kan använda och dra nytta av tjänsten med fria, högupplösta klimatdata, som SMHI är med och utvecklar. Workshopen riktade sig främst till forskare och företag som utvecklar klimattjänster eller som på annat sätt är beroende av meteorologiska data. 100-talet deltagare från flera länder deltog.

– Det blev många intressanta presentationer och diskussioner och workshoppen blev en win-win-situation för både användare och tjänsteleverantörer. Det är bra för användarna att lära sig om våra produkter samtidigt som vi fick feedback på hur vi kan förbättra produkterna ytterligare, säger Semjon Schimanke, service manager på SMHI och en av de huvudansvariga för workshoppen.

Flera användningsområden presenterades

Deltagarna kom från flera europeiska länder samt Kanada och Australien.

På förmiddagen visade representanter från återanalystjänsterna sina modellsystem och produkter och representanter från Copernicus och The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) berättade om Copernicus-programmet samt betydelsen av återanalysprodukter.

– På eftermiddagen presenterade fem användare hur de arbetar med våra data i olika projekt, till exempel en som använder den arktiska datan i CARRA (Copernicus Arctic Regional Reanalysis Service) för att räkna ut Grönlandsisens ytbalans. Sista timmen hade vi en öppen diskussion med alla. Det är otroligt viktigt att ha kontakten med användaren och få återkopplingen om deras behov och önskemål, berättar Semjon.

”En guldgruva av information”

Även deltagarna var nöjda med utkomsten av dagen.

– Workshoppen var en guldgruva av information. Den var väl genomförd och det är verkligen uppmuntrande att se utvecklingen inom området återanalysdata, säger Sam Williams, offshore-vindkraftanalytiker för RWE Renewables, specialiserad på modellering i mesoskala för att uppskatta vindresurser för framtida utveckling av vindkraftsparker, som fortsätter:

– Återanalysprodukter används i stor utsträckning inom vindindustrin men nivån på teknisk förståelse för hur dessa produkter produceras och deras relativa fördelar och nackdelar är ofta låga. Det finns fortfarande en klyfta mellan det vetenskapliga samfundet som utvecklar dessa produkter och den industriella tillämpningen, men den här workshoppen bidrog till att minska den klyftan. Förhoppningsvis blir workshops som denna vanligare. CERRA har stor potentiell fördel för vindindustrin, men jag skulle tro att de flesta utvecklare och organisationer inte är medvetna om den här datan, säger Sam.

SMHI ansvarar för Copernicus-projektet

Det är SMHI som har huvudansvaret för Copernicus-projektet. Franska Météo-France och norska MetNo finns med som underleverantörer. Det innebär att SMHI är inblandat i alla delar av projektet – från förvaltning, projektstyrning och modellutveckling till produktion och användarstöd.

Projektet går nu vidare med produktionen av CERRA (Copernicus European Regional Reanalysis) som måste vara klar sommaren 2021. Dessa data är unika i Europa och utgör grunden för många meteorologiska, hydrologiska, oceanografiska och klimatologiska produkter. Med den högre upplösningen ökar även möjligheten att analysera extremhändelser på regional nivå.

Workshoppen i september spelades in och tanken är att den ska publiceras på Copernicus YouTube-kanal.