SMHI arrangerar europeisk workshop om att använda högupplöst klimatdata

I ett Copernicus-projekt är SMHI med och utvecklar en tjänst med högupplösta klimatdata. I början av året var utvecklingsarbetet av det nya modellsystemet klart och näst på tur står bland annat en workshop för att fler ska ta del av tjänsten med klimatdata som är fria för alla att använda.

Första fasen av tjänsten fokuserade på månadsvisa uppdateringar av UERRA-produkter samt att utveckla ett nytt förbättrat system (UERRA = Uncertainties in ensembles of regional reanalyses). Sista uppdateringen av UERRA återanalysdata skedde i höstas, för juli 2019. Totalt omfattar nu UERRA-data perioden 1 januari 1961 till den 31 juli 2019. Det finns timvärden för nästan 50 parametrar på olika nivåer.

Alla data är tillgängliga via Copernicus Climate Data Store.

Utvecklingen av det nya modellsystemet avslutades i början av 2020. Sedan dess har produktionen av CERRA (Copernicus European Regional ReAnalysis) börjat. CERRA har en horisontell upplösning av 5,5 kilometer. Dessutom finns det ett ”ensemble of data assimilation”-system (CERRA-EDA) som kan användas för bedömningen av osäkerheten i återanalysen. Det är planerat att skapa data för perioden 1984–2021, till när första fasen av Copernicus är slut i augusti 2021. 

Högre upplösning gör regionala analyser möjliga

Semjon Schimanke
Semjon Schimanke, SMHI.

– Datan i tjänsten kan användas för att undersöka hur mycket klimatet har förändrats sedan 1961. Med den högre upplösningen ökar även möjligheten att analysera extremhändelser på regional nivå, säger Semjon Schimanke, service manager på SMHI.

De huvudsakliga användarna väntas bli forskare och företag som utvecklar klimattjänster eller på annat sätt är beroende av meteorologiska data.

– Ett företag som planerar en ny vindkraftpark behöver till exempel högupplöst vinddata för att hitta de bästa platserna för elproduktionen. Ett annat exempel är zoologiska institutionen på Stockholms universitet, där forskare undersöker hur klimatförändringen har påverkat 20 olika fågelarters häckningstid och reproduktion i Sverige under de senaste 36 åren, säger Semjon.

Workshop i september

Den 24 september håller Copernicus i en online workshop om hur man kan använda och dra nytta av tjänsten. Workshopen riktar sig främst till forskare och företag som utvecklar klimattjänster eller som på annat sätt är beroende av meteorologiska data.

– Vi ser två olika målgrupper: Dels de som ännu inte har använt våra data och vill lära sig mer om dessa. Dels forskare och företag som redan har använd våra data, som får möjlighet att visa sina resultat plus att de kan återkoppla med oss som dataleverantör. Det kommer även att finnas mycket tid för diskussion. Utbyte med användare och potentiella användare kommer vara en viktig del av workshoppen, säger Semjon.

SMHI ansvarar för projektet

Det är SMHI som har huvudansvaret för projektet. Franska Météo-France och norska MetNo finns med som underleverantörer. Det innebär att SMHI är inblandat i alla delar av projektet – från förvaltning, projektstyrning och modellutveckling till produktion och användarstöd.