Snart presenteras IPCC:s specialrapport om klimatförändringar och marken

Nu ska IPCC:s specialrapport om klimatförändringar och marken bli klar – efter två års arbete. Den 26 augusti går klimatpanelen genom rapportens sammanfattning. Resultatet offentliggörs den 8 augusti.

Porträtt på Markku Rummukainen och Lena Lindström
Markku Rummukainen och Lena Lindström, IPCC Focal Point, SMHI.

SMHI, den svenska kontaktpunkten för IPCC, representeras på plats av Lena Lindström och Markku Rummukainen.

– Den rapport som kommer nu beskriver klimatförändringar och ökenspridning, markförstöring, hållbar markförvaltning, livsmedelssäkerhet och växthusgasflöden i markbundna ekosystem. Rapporten blir ett vetenskapligt underlag för beslutsfattare i världen, säger Markku Rummukainen, klimatrådgivare vid nationella kontaktpunkten för IPCC vid SMHI.

Experter från hela världen

Hundratals experter från hela världen har arbetat med specialrapporten de senaste två åren. Den behandlar klimatförändringar i relation till ett antal globalt viktiga frågor som har med markanvändning och landområden att göra.

– Rapporten beskriver sambanden mellan människor, land och klimat i en varmare värld, samt ger en genomgång över olika möjligheter att begränsa klimatpåverkan och anpassa sig till ett förändrat klimat, säger Lena Lindström, kommunikationssamordnare vid nationella kontaktpunkten för IPCC vid SMHI.

Som nationell kontaktpunkt för SMHI Sveriges talan i IPCC. SMHI har dessutom nominerat experter att delta i arbetet, informerat om granskningsrundor och samordnat svar från Sverige.