Snart presenteras IPCC:s specialrapport om Haven och kryosfären i ett förändrat klimat

Under två år har FN:s klimatpanel IPCC arbetat med att sammanställa en specialrapport om Haven och kryosfären (den del av jordens yta och atmosfären som består av is och snö) i ett förändrat klimat. Rapporten är en sammanställning av det aktuella globala vetenskapliga kunskapsläget.

Porträtt på Markku Rummukainen och Lena Lindström
Markku Rummukainen och Lena Lindström, IPCC Focal Point, SMHI.

Mer än 100 forskare från över 30 länder har arbetat för att sammanställa den aktuella vetenskapliga kunskapen gällande klimatförändringar och deras effekter på hav, kust, polarområden och höga bergsområden samt de samhällen som är beroende av dem.

Den 20-23 september 2019 har IPCC beslutsmöte i Monaco om rapportens ”Sammanfattning för beslutsfattare” och godkänner samtidigt hela den underliggande rapporten. Den 25 september offentliggörs materialet.

– Rapporten ger en fokuserad genomsyn av klimatförändringar och deras konsekvenser vad gäller haven, havsisen, glaciärer, snötäcken, permafrost, landisar och de många unika arterna och livsmiljöerna samt mänskliga aktiviteter som påverkas, vilket har stor betydelse för klimatarbetet i världen, säger Markku Rummukainen som är klimatrådgivare vid nationella kontaktpunkten för IPCC vid SMHI.

Som nationell kontaktpunkt är det SMHI som för Sveriges talan i IPCC. SMHI nominerar dessutom experter att delta i arbetet med rapporter, hanterar granskningsrundor och samordnar kommentarer från Sverige.

Svenska representanter vid beslutsmötet är Lena Lindström, Magnus Hieronymus och Markku Rummukainen från SMHI.

- Den här rapporten blir ett viktigt vetenskapligt underlag för beslutsfattare i hela världen, säger Lena Lindström som är kommunikationssamordnare vid nationella kontaktpunkten för IPCC vid SMHI.