SMHI i samarbete med Zimbabwe för att ta fram väder- och klimattjänster

SMHI har besökt Zimbabwe för andra gången inom samarbetsprojektet CARL, Climate Adaptation for Rural Livelihoods in Zimbabwe. Projektet, som drivs av den globala hjälporganisationen Oxfam med stöd från SIDA, syftar till att förbättra möjligheter för små lantbrukare att anpassa sig till ökande klimatrisker. I projektet ska SMHI tillsammans med den nationella vädertjänsten i Zimbabwe arbeta för att utveckla kapaciteten för att leverera väder- och klimattjänster.

I projektet ska SMHI arbeta tillsammans med den nationella vädertjänsten MSD, Zimbabwe Meteorological Services Department för att utveckla kapacitet för att leverera väder- och klimattjänster, där SMHI även på sikt ska arbeta med Zimbabwe National Water Authority (ZINWA) för att också utveckla kapacitet inom hydrologiska prognostjänster.

Utbildning i analys av klimatdata

Under besöket i Zimbabwe var SMHIs fokus att utbilda kollegorna i landet i förbättrade analyser av observerad klimatdata. Analyserna förutsätter att insamlad data är komplett och kvalitetssäkrad. En del av utbildningen fokuserade därför på hantering av databaser och datakvalitet.

Utbildning i Zimbabwe
SMHIs klimatolog Lennart Wern utbildar Priscilla Madondo, Zvidzai Kanengoni, Tendai Muyengwa och Joyce Banda i analys av observerad klimatdata.

– Att hitta fel i databaser är inte ovanligt. Viktigast är dock att ha rutiner för att uppdatera databasen när man har hittat ett fel och då krävs god hantering av databaser och datakvalitet, berättar Lennart Wern, klimatolog, SMHI, som ledde utbildningen på plats i Zimbabwe.

Deltagare fick öva med sin egen data, vilket var mycket uppskattat.

– Arbetet med hantering av data som SMHI utbildat oss i har gjort det möjligt för oss att göra något som vi vanligtvis inte gör, att granska våra data som en grupp. Något som gjorde att vi kunde identifiera ett antal brister i vår hantering, vilket kommer att leda till förändring, säger Tamburiro Pasipangodya, jordbruksmeteorolog på MSD.

Joyce Banda, dataexpert på MSD som också var med på kursen är glad över de nya insikterna.

– Utbildningen var mycket användbar, men väldigt intensiv. Vi har fått nya insikter och lärt oss mer om statusen för våra egna data och hur vi ska arbete med den på ett effektivt och korrekt sätt.

Lyckat samarbete SMHI och MSD
Lyckat samarbete mellan SMHI och MSD. SMHIs Lennart Wern tillsammans med MSDs Tamburiro Pasipangodya och Joyce Banda.

Brett samarbete med MSD inom operationell meteorologi

SMHI samarbetar även med prognosmeteorologer från MSD och har haft diskussioner online och distansmöten med dem sedan projektets början hösten 2018.

– Det var mycket bra att ha börjat diskutera med SMHI om varningar före cyklon Idai. Det gav oss insikt att agera mer metodiskt än vad vi tidigare gjort. Det var länge sedan vi hade en sådan kraftig storm och jag uppskattade min dialog med prognosmeteorolog Anna Krahner hos SMHI under dagarna innan stormen nådde Zimbabwe, berättar James Ngoma, prognosmeteorolog på Public Weather Forecasting, MSD.

Projektledaren Phil Graham, SMHI, är positivt inställd till samarbetet;

– Det är otroligt bra att MSD redan så här tidigt i projektet upplever att de får fördelar från vårt samarbete trots att det inte har pågått länge. Ofta tar det mycket längre tid innan man börjar se resultat av kapacitetsutveckling, säger han.

Fältbesök till studieområde

Under vistelsen i Zimbabwe ingick även ett fältbesök till ett av CARL-projektets studieområde. SMHIs medarbetare utförde en dialog med lokala jordbruksrådgivare, Oxfams lokala projektledare och MSDs provinsiella meteorolog, med syftet att få insikt i vilken sorts information som behövs på plats för att nå ut till bönderna.

Fältbesök inom CARL-projektet
Fältbesök till ett av CARL-projektets studieområde med lokala Agritex jordbruksrådgivare och Oxfam projektledare Gwen Madondo och Auxilia Gombera (i gröna skjorter). Resten av gruppen består av Lennart Wern, Eunice Matsikidze, Zimuto Elvin, Tozoona Cheta, Mutema Philemos, Mudhefi Kudakwashe, , Maposa Evans, Phil Graham, , Hungwe Learnmore och regionala meteorologen Abraham Mwale.

– Jordbruksrådgivare vill gärna få en enklare väderprognos inriktat till sina egna områden, som de i sin tur kan dela med bönderna på plats. De efterfrågade också mer information och även utbildning om klimatförändring så att de kan ge tydliga svar till bönderna som ställer frågor till dem. Den regionala meteorologen sprider redan prognoser till dem med en Whatsapp-grupp och fick under besöket lite förslag för förbättringar, avslutar Phil Graham, projektledare, SMHI.