Intensiva klimatkurser på SMHI med nöjda arrangörer och deltagare

Under tre veckor har 28 beslutsfattare från södra Afrika besökt SMHI, för att delta i den andra delen av klimatutbildningen som startade i Lusaka, Zambia i februari. Deltagarna har under sin vistelse bland annat deltagit i flera grupparbeten, seminarier och studiebesök.

Kursens huvudsyften är att deltagarna fördjupar sina kunskaper och driver egna projekt inom utsläppsminskning och klimatanpassning, till exempel för jordbruk och inom vattensektorn. Kursens övergripande mål är att stärka utvecklingstakten i länderna.

– Under kursstarten i Lusaka hade vi ett stort fokus på att alla deltagare skulle lära känna varandra för att få ihop gruppen samt att vässa projektplanerna till de Change Project, som deltagarna genomför under programmets gång. Detta ser vi gav bra resultat under de veckor de har varit här då gruppen är sammansvetsad och jobbar bra ihop, säger Chatrine Gyllander, SMHI, som är projektledare.

Lusaka
Kursstart av Climate Change i Lusaka i februari.

Intensiva veckor

Under tre intensiva veckor har deltagarna bland annat redovisat grupparbeten, deltagit i seminarier och även hunnit med några studiebesök.

Flera av deltagarnas projektarbeten har en praktisk inriktning och handlar om hur befolkningen i de afrikanska länderna kan anpassa sina jordbruksmetoder till klimatförändringarna. Några projektarbeten innehåller känslighets- och riskanalyser för översvämningar och hur man på bästa sätt hushåller med vattnet som finns.

– Det har varit tre jättebra veckor, lärorika och berikande. Möjligheten att utbyta erfarenheter med deltagarna och dem emellan har varit väldigt nyttig för att se hur vi kan bidra på bästa sätt, fortsätter Chatrine.

Intressanta studiebesök

Under de tre veckor som deltagarna befunnit sig på svensk mark har de utöver sina grupparbeten även varit på studiebesök. Flera av deltagarna har etablerat nya kontakter för att få underlag till sina projekt.

Slussenprojektet
Flera intressanta studiebesök har hunnits med och här besöker deltagarna Slussenutställningen.

Både deltagarna och arrangörerna är nöjda

Både deltagare och arrangörerna är mycket nöjda efter de tre veckorna som varit fullspäckade med flera olika givande aktiviteter.

Tamburiro Tecla Pasipangodya, som är meteorolog inom jordbruk på Meteorological Services Department i Zimbabwe, är väldigt positiv.

– Det har verkligen varit en upplevelse för livet. Från stunden vi klev av planet och kylan slog mot oss – vinter har fått en helt ny betydelse. Vädret, maten, programmet och kurserna och såklart studiebesöken har varit väldigt intressanta. Kursen i sig har varit väldigt intensiv med både teoretiska och praktiska inslag. När vi först fick veta att vi skulle jobba med ett klimatförändringsprojekt framstod det som väldigt stort och komplext, men efter våra föreläsningar, seminarier och diskussioner inser man att det egentligen inte handlar om projektet som sådant, utan snarare om hur du kan bli någon som i sin tur kan påverka arbetssätt inom din organisation och samtidigt bygga upp kapacitet för förändring, berättar hon.

Tamburiro ser att det finns flera delar som hon kommer kunna implementera i sitt arbete när hon kommer hem.

– Kursen har gett mig större förståelse för hur jag kan påverka och utveckla mitt projekt. Jag kommer ta med mig förståelsen för hur flera komponenter gör ett projekt bättre, tillexempel genom att förstå hur jag kan påverka i liten skala.

Tamburiro
Tamburiro Tecla Pasipangodya, meteorolog från Zimbabwe, är väldigt nöjd med kursen.

Tack vare programmet förstår jag nu hur jag, genom att vara medveten om mitt projekts möjligheter, kan influera och påverka människor i rätt riktning.

Mitt övergripande intryck av programmet och kursen är väldigt positivt och jag lärt mig mycket. Jag kommer definitivt att åka hem med många nya verktyg att implementera i mitt arbete. Det har varit en väldigt positiv upplevelse som jag älskat.

Stort engagemang

Både deltagare och arrangörer har varit väldigt engagerade i kursen – ett måste för att lyckas.

Chatrine Gyllander
Chatrine Gyllander, projektledare.

– Vilka veckor vi haft och vilket engagemang från både kollegor och deltagare. Vi har haft ett fullspäckat schema, men det har fungerat mycket bra. Intressanta föreläsningar med inspel av diskussioner har varvats med trevliga och fascinerande studiebesök, berättar Chatrine Gyllander.

Kursen avslutas i oktober 2019 i Mocambique. Här kommer bland annat resultatet av deltagarnas projekt att avrapporteras. Grupperna kommer också landsvis att titta på möjliga samarbeten och vägar framåt.