SMHI håller kurs i meteorologi på Irland

På uppdrag av Met Éireann, Irlands motsvarighet till SMHI, har SMHI blivit anlitade att hålla i ett kurspaket för de irländska kollegorna. Met Éireanns hydrologer vill öka sin kompetens inom prognosmeteorologi, vilket gör SMHIs expertkunskap eftertraktad.

Den irländska meteorologiska prognostjänsten håller på att etablera en hydrologisk varningstjänst. Därför har de nyligen anställt fyra nya medarbetare med kompetens inom hydrologi och hydrologisk modellering. Hydrologerna behöver stärka sina kunskaper inom prognosmeteorologi. Av denna anledning har de efterfrågat stöd från SMHI för genomförande av en två veckors kurs i meteorologi.

Anpassad kurs i meteorologi

I slutet av maj åker två av SMHIs erfarna meteorologer till Dublin för att hålla den första delen av kursen på plats hos Met Eiréann. Efterföljande del av kursen kommer att ske vid SMHI i mitten av juni. Då kommer de irländska hydrologerna till Norrköping för del två av utbildningen.

Kursen har anpassats till Met Eiréanns behov och kommer att ge grundkunskaper i meteorologi med väder, observationer, fjärranalys och förståelse kring olika prognosmodeller. Vidare ingår marin meteorologi, klimat och hydrometeorologi i programmet. Med kursen kommer SMHIs irländska kollegor att få en god grund inför arbetet på den irländska hydrologiska prognostjänsten.

– När de är på plats på SMHI kommer de även att få se och uppleva hur vardagen ser ut för våra prognosmeteorologer och prognoshydrologer. Kanske kan det vara lite vårflod kvar i de nordligaste fjällen eller så kan vi hoppas på midsommar med spännande väderutmaningar så att de får vara med om intressanta prognosbedömningar när de är i Norrköping, säger Sten Lindell, chef Affärsområde Samhällsbyggnad, SMHI.