Positiv respons när SMHI utbildar irländska kollegor i meteorologi

Under våren blev SMHI anlitade av Met Éireann för att hålla i ett kurspaket inom meteorologi. Nu är kurspaketet levererat och de irländska kollegorna är mycket nöjda med SMHIs leverans.

I slutet av maj var två av SMHIs erfarna meteorologer i Dublin för att hålla den första delen av kursen på plats hos Met Eiréann. Fokus under kursen har varit att öka de irländska hydrologernas kompetens inom prognosmeteorologi. Något som gjort SMHIs expertkunskap inom området eftertraktad. 

Annika håller kurs
SMHIs prognosmeteorolog Annika Hjelmsten berättar om meteorologi under besöket hos Met Éireann på Irland.

Efterföljande del av kursen skedde vid SMHI i mitten av juni, då de irländska hydrologerna var på besök hos SMHI i Norrköping för del två av utbildningen.

SMHI på Irland
SMHIs prognosmeteorologer Jalle Hiltunen längst till vänster och Annika Hjelmsten längst till höger tillsammans med de irländska kollegorna utanför Met Éireann.


– På plats i Norrköping har de irländska kollegorna fått uppleva prognosmeteorologernas och prognoshydrologernas vardag. Vi försökte skapa ett upplägg i linje med den Praktiska Meteorologi Utbildningen (PMU:n) och kursdeltagarna var väldigt nöjda med mixen av teori och praktiska övningar. Det var ett härligt och glatt gäng som skapade både engagemang och många skratt, berättar Jalle Hiltunen som var en av SMHIs prognosmeteorologer som höll i kursen.

SMHIs bredd och kompetens viktig för kursen

Sammantaget visar kursen på den stora bredd och kompetens som SMHI har inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi.

Irländska kollegor på SMHI
De irländska kollegorna på plats utanför SMHI.

– Kursen har varit väldigt uppskattad och fick en bra start på Irland med bra grund inför veckan i Sverige. I kursen har teori varvats med praktiska övningar som deltagarna uppskattat, förklarar SMHIs prognosmeteorolog Annika Hjelmsten som också höll i kursen.