SMHI arrangerar expertmöte om stigande hav

Klimatförändringen leder till att havet stiger. I Sverige kommer havsnivåhöjningen framför allt att påverka kustområden i södra delarna av landet. SMHI bjuder nu in experter till en workshop för att utbyta kunskap och erfarenheter kring stigande havsnivåer.

Den globala havsnivåhöjningen blir mest märkbar i södra Sverige, där landhöjningen är liten. Ett stigande hav ökar risken för översvämningar, ras, skred och erosion. Skador kan uppstå på byggnader, vägar och samhällsviktig verksamhet. Andra exempel på områden som drabbas är dricksvattentillgången och biologisk mångfald.

– Vid planering av byggnader och annat som ska finnas kvar under lång tid är det särskilt viktigt att ta hänsyn till högre framtida havsnivåer, säger Magnus Hieronymus, forskare havsnivåer.

Plattform för kunskapsutbyte

FN:s klimatpanel IPCC väntas i september ge ut en specialrapport som bland annat handlar om havsnivåer. Rapporten presenterar aktuellt kunskapsläge och visar till exempel på observationer och beräkningar för framtida havsnivåer.

Med utgångspunkt från IPCC:s kommande rapport arrangerar SMHI ett expertmöte den 7 - 8 november. Mötet, vilket kommer att hållas i workshopformat, fokuserar på att presentera forskningsresultat och erfarenheter från samhällsplanerare inom området.

– Huvudsyftet med dagarna är att skapa en plattform för nationellt och internationellt utbyte, till exempel när det gäller utmaningar och möjliga lösningar, säger Sofie Schöld, expert havsnivåer och workshopansvarig.

Anmäl intresse för workshopen

Deltagare och inbjudna till workshopen är forskare och experter. Det finns också möjlighet att anmäla intresse för att delta på mötet.

– Du som arbetar med frågor kring havsnivåer eller planerar för att möta effekterna av ett stigande hav är välkommen att anmäla ditt intresse för att delta vid workshopen, säger Sofie Schöld.