Säsongen för gräsbränder igång

Under den tidiga våren har SMHI utfärdat risker för gräsbrand i flera län. Det beror på att det varit torrt väder och då kan det torra fjolårsgräset lätt börja brinna.  

Flera län i landet har i dagsläget risk för gräsbrand utfärdat. 

– Det finns risker utfärdade i delar av Götaland och Svealand samt även snöfria områden i Norrland, främst längs Norrlandskusten, säger Max Lindberg Stoltz, meteorolog vid SMHI. 

Fjolårsgräs
Fjolårsgräs på mark där nytt gräs inte hunnit växa upp.

Under tidig vår är det vanligt att risker för gräsbrand utfärdas.  

– När det blir torrt väder under våren antänds torrt fjolårsgräs lätt, och en mindre brand kan snabbt spridas och växa, säger Max Lindberg Stoltz. 

Luftfuktigheten avgör

– En avgörande faktor är luftfuktigheten. Ifall luften är torr nog torkar gräset ut snabbt, vilket ökar risken för antändning och spridning. Fuktig mark kan motverka uttorkningen av gräset något på grund av avdunstning. Men även i fuktig mark kan gräsbrandsrisken vara stor. 

Molnigheten spelar också roll, då solen hjälper till att torka ut gräset. En annan faktor är ifall nytt gräs har hunnit växa upp. I områden med nyväxt gräs minskar risken för gräsbrand.

Nytt gräs har börjat växa upp

– På grund av den milda vintern har nytt gräs redan hunnit växa upp i sydligaste delen av landet samt längs Götalands kust, vilket minskar risken för gräsbrand här. Dock ska försiktighet alltid iakttas vid eldning, då gräsbränder kan uppstå även fast det inte finns någon risk utfärdad, säger Max Lindberg Stoltz. 

De första gräsbrandsriskerna utfärdades den 24 februari i år, vilket är något tidigare än genomsnittet, men det är inte rekordtidigt. Exempelvis förra året 2019 utfärdades de första riskerna den 12 februari.