Så kan fastigheter säkras inför ett varmare klimat – SMHI arrangerar webbinarium

Klimatet blir varmare och värmeböljorna fler. Det gör att både vårdinrättningar, företag, fastighetsägare och andra behöver planera för hur detta påverkar dem. Som ett stöd till detta arbete arrangerar SMHI den 3 september ett webbinarium som tar upp hur värme påverkar staden, husen och människorna som bor där – och hur vi kan förbereda oss för ett allt varmare klimat.

Klimatförändringen är ett faktum och hela samhället påverkas. Parallellt med arbetet för att minska klimatpåverkan måste samhället anpassas till det nya klimatet.

– I Sverige kommer vi att få längre, mer frekventa och mer intensiva värmeböljor vilket påverkar människors hälsa och välbefinnande. Varma perioder leder till ökad dödlighet och ökat antal sjukdomstillstånd, speciellt hos sårbara grupper så som äldre och små barn, säger Karin Lundgren-Kownacki på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Många fastigheter ännu inte anpassade för det nya klimatet

Klimatförändringar ser olika ut för olika delar av landet men de leder till fler varma dagar i hela Sverige. En stor del av det befintliga fastighetsbeståndet är inte anpassat för det nya klimatet, vilket påverkar inomhusmiljön. Inte heller all nyproduktion tar hänsyn till dessa förändringar. Därför arrangerar SMHI ett webbinarium den 3 september för att öka kunskapen om detta. Medverkar gör Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Folkhälsomyndigheten och Norrevo fastigheter AB.

Stort intresse för webbinariet

Intresset för seminariet är stort. Närmare 300 deltagare har anmält sig. Det är representanter från olika kommuner, fastighetsägare, myndigheter, företag, konsulter och bostadsrättsföreningar, men också privatpersoner och regioner.

– Det stora intresset visar att det finns ett behov av kunskap. Många har upplevt varma somrar med höga temperaturer i både lägenheter och på vårdinrättningar. Nu vill man veta hur framtiden ser ut och hur man kan skydda sig mot värmen, säger Aino Krunegård, också hon på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

– Det är roligt att så många kommer att delta på webbinariet. Det är viktigt och nödvändigt att kunskapen kommer ut. Arbetet med detta behöver intensifieras och webbinariet kan vara ett sätt att få igång arbetet på flera håll, säger Karin Lundgren-Kownacki.

Under webbinariet kommer deltagarna både lära sig mer om hur man kan värmesäkra sina fastigheter och verksamheter, men också få tips om andra åtgärder man kan göra i staden och vad man kan göra som enskild individ.

PROGRAM

Fredagen den 3 september, kl 9:00-12:00

Folkhälsomyndigheten: Människors exponering för värme – hälsoeffekter och förebyggande arbete

Boverket: Värmesäkring av fastigheter i ett varmare klimat

MSB: Hur kan min verksamhet förebygga och hantera en värmebölja?

Norrevo: Värmesäkring av fastigheter, exempel från praktiken

SMHI:  Sveriges framtida klimat och klimatanpassning

Se filmen "Att planera för ett varmare klimat i stadsmiljö".