Risk för gräsbränder i södra Sverige

Just nu har SMHI utfärdat risk för gräsbränder i stora delar av södra Sverige. Det är en torr nordlig vind som gör att risken för gräsbränder är stor där det inte ligger snö på marken.

Elden har fått fäste i det torra fjolårsgräset
Just nu har SMHI utfärdat risk för gräsbränder i stora delar av södra Sverige.

– När vi tittar på risken för gräsbränder är det nederbörd, temperatur, vindhastighet och luftfuktighet som är viktiga parametrar, säger Mikaela Dahlström, vakthavande meteorolog vid SMHI, och fortsätter:

– Värmen under veckan har gjort att snögränsen har krupit norrut och dagens torra och soliga väder gör att gräsbrandsrisken i de snöfria delarna av landet är stor.

Det är just under tidig vår som det är vanligt med gräsbrandsrisk, när det finns torrt fjolårsgräs. Bränder kan lätt blossa upp innan årets nya friska gräs växer upp.

Fuktigheten påverkar

Gräsbrandsrisken kan växla snabbt från dag till dag.

– Det som påverkar gräsbrandsrisken mest är fuktigheten, både den relativa luftfuktigheten och fuktigheten i markens ytskikt. Sol och vind gör att det snabbt kan torka upp och under molniga dagar kommer inte solen åt att värma upp bränslet lika mycket som vid klart väder, förklarar Mikaela.

Under resten av veckan och helgen kommer gräsbrandsrisken succesivt att avta då vi får in fuktigare luft västerifrån. På söndag väntas dessutom regn och snö i landets södra del.