Revansch för isvintern

Så här långt har isvintern varit väldigt varierande och haft många olika faser. Efter en varm period i slutet av februari med minskande isutbredning och ruttnande isar i söder, har isen till havs nu åter börjat växa till i de norra farvattnen.

Från månadskiftet till mars har det blivit en omläggning i väderläget och lågtrycken har börjat ta en sydligare bana över södra Skandinavien. Kall luft strömmar nu periodvis ner över landet och vi har åter hela Bottenviken och Norra Kvarken täckt med is.

Detalj från iskarta den 6 mars 2019.
Bilden visar en del av iskartan från den 6 mars 2019. Hela Bottenviken och Norra Kvarken är täckta med is. Förstora Bild

Hela iskartan för den 6 mars 2019

– De kommande sju dygnen ser fortsatt kalla ut och isen kommer att fortsätta växa till och avancera en bit söderut ner i Norra Bottenhavet. Nyis kan även bildas utmed kusterna ner till Ålands Hav. Troligen blir det även en viss återfrysning av istäcket i Mälaren och Vänerns norra skärgårdar, säger ismeteorolog Magnus Larsson vid istjänsten på SMHI och fortsätter:

– På längre sikt är prognoserna mer osäkra, men det finns fortfarande utrymme för fortsatt ganska kallt väder, även efter dygn 10. Vi får se om vi kommer upp i större maximal utbredningen än vad vi hade den 27 januari.

Den dagliga isutbredningen kan följas på smhi.se

Mild start

– I början av vintern var havsvattnet ovanligt varmt, mycket beroende på den varma sommaren 2018. Avkylningen tog tid och det dröjde innan vi fick igång någon större nyisbildning och istillväxt, berättar Magnus Larsson.

Kallare efter nyår

Efter julhelgerna blev det kallare och isen började växa till i de norra havsområdena.

– Ett maximum i isutbredning inträffade den 27 januari då 98 500 kvadratkilometer av havsytan och de stora sjöarna var täckta med is. Fortfarande dock under gränsen 115 000 kvadratkilometer som är gränsen för normal isutbredning, fortsätter Magnus Larsson.

Iskartan den 27 januari 2019

Under den första halvan av februari fortsatte det vinterdominerade vädret i norr, men med avbrott för lågtryckspassager. I söder minskade isutbredningen däremot så sakteliga, medan den bibehölls i norr.

Milt och blåsigt från mitten av februari

– Från mitten av februari gick vi in i en period med flera djupa lågtryck som passerade åt nordost över norra Skandinavien. Det blev tidvis mycket blåsigt och milt väder som tryckte isen i Bottenviken och Norra Kvarken österut. Mellan lågtryckspassagerna blev det kortvarig kyla som snabbt bildad nyis i uppkomna råkar i Bottenviken. I södra Sverige mjuknade och ruttnade isarna och de tidigare så fina skärgårdsisarna blev ofarbara, berättar Magnus.

– I slutet av månaden fick vi flera stormlågtryck som passerade längst i norr och en stor del av Bottenviken och Norra Kvarken fick öppet vatten, avslutar Magnus.

Iskartan den 28 februari 2019