Pressträff: Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Effekter, anpassning och sårbarhet” den 28 februari

Välkommen till en svensk  presentation  av rapporten Effekter, anpassning och sårbarhet som FN:s klimatpanel IPCC offentliggjort några timmar tidigare. 

Molnhimmel över storstad

"Klimat i förändring 2022: Effekter, anpassning och sårbarhet" utvärderar kunskapsläget om klimatförändringens konsekvenser, möjlig anpassning till klimatförändringen och sårbarhet hos samhället och naturliga system. 

Under tiden 14 - 25 februari genomför FN:s klimatpanel IPCC ett digitalt möte som ett sista steg i framtagandet av rapporten. Vid mötet samlas rapportförfattare och representanter från medlemsländerna som avslutning på den omfattande arbets- och granskningsprocess i flera steg som alla IPCC:s rapporter genomgår. SMHI är Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC, och representerar Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. 

Tid

Måndag den 28 februari, kl. 14.00 - ca 15.20

Plats

Presentationen webbsänds på my.rec.vc/live/dLHVuNhrnuuUEff8

Program 

Info och förutsättningar för pressträffen
EvaMarie Törnström, kommunikatör, SMHI
 

Inledning
Anders Grönvall, statssekreterare på Miljödepartementet, Regeringskansliet
 

Grundfakta om IPCC och hur rapporterna tas fram
Camilla Andersson, Sveriges biträdande kontaktperson för IPCC, SMHI
 

Rapportens huvuddrag
Markku Rummukainen, Sveriges kontaktperson för IPCC, SMHI
 

Hur kan IPCC:s rapport bidra till Sveriges klimatanpassning?
Karin Hjerpe, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI
 

Hur kan IPCC:s rapport bidra till Sveriges arbete med att stödja utvecklingsländer?
Maria van Berlekom, enhetschef globala miljösamarbeten, Sida
 

Att vara författare i IPCC
Lisa Schipper, samordnande huvudförfattare till rapportens kapitel 18, Oxfords universitet
 

Anmälan till pressträffen

Välkommen att anmäla dig till pressträffen via mejl till evamarie.tornstrom@smhi.se
Senast den 25 februari behöver vi din anmälan.

Bokning av intervjuer

Direkt efter pressträffen den 28 februari finns möjlighet till kortare (ca 10 min) digitala intervjuer med medverkande vid pressträffen samt de svenska IPCC-författarna Martina Angela Caretta och Emily Boyd.

Dessa intervjuer bokas i förväg och senast den 25 februari genom EvaMarie Törnström evamarie.tornstrom@smhi.se , 011 495 82 14 eller AnnaKarin Norberg annakarin.norberg@smhi.se, 011-495 8695