Nu finns information till media inför IPCC:s nya rapport

IPCC:s information för media (Media Advisory) inför publiceringen av Delrapport 1 – Den naturvetenskapliga grunden – finns nu tillgänglig. Där förklaras hur det går till att följa invigningen av den 54:e sessionen i panelen, registrera sig för tillgång till material under embargo, delta i IPCC:s presskonferens samt boka intervjuer med IPCC:s ledning och författare efter presskonferensen.

Beslutsmötet pågår under tiden den 26 juli – 6 augusti och det är enbart öppningsceremonin den 26 juli samt presskonferensen den 9 augusti som är öppna för media och allmänhet.  

Öppningsceremoni 26 juli 

Den 26 juli kl.10.00 - 11.00 webbsänds öppningsceremonin. Mer information och länk kommer att finnas på IPCC:s webbplats ipcc.ch. Vid öppningsceremonin deltar IPCC:s ordförande och högre tjänstemän från United Nations Environment Programme (UNEP), World Meteorological Organisation (WMO) och United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) samt en regeringsrepresentant för Schweiz.

Sista dag för registrering 30 juli

För att få tillgång till embargomaterial i samband med rapportsläppet eller ställa frågor under IPCC:s centrala presskonferens måste du registrera dig hos IPCC senast den 30 juli. Du behöver bifoga bild på presskort och legitimation (pass eller nationellt ID-kort).

Information om hur du registrerar dig finns på IPCC:s webbplats:

www.ipcc.ch/2021/07/08/media-registration-ar6-wg1/

IPCC presskonferens 9 augusti

Den 9 augusti kl. 10.00 webbsänder IPCC den presskonferens där Sammanfattning för beslutsfattare (SPM) för Delrapport 1: Den naturvetenskapliga grunden presenteras. Vid presskonferensen deltar IPCC: s ordförande Hoesung Lee och medordförandena i IPCC:s Arbetsgrupp I.
Mer information och länk kommer att finnas på IPCC:s webbplats ipcc.ch

Svensk pressträff 9 augusti

Den 9 augusti kl. 13.00 webbsänds den pressträff där Sammanfattning för beslutsfattare (SPM) för Delrapport 1: Den naturvetenskapliga grunden presenteras på svenska. Vid presskonferensen deltar representanter från Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC samt svenska experter inom klimatområdet.

Det kommer att vara möjligt att boka intervjuer med svenska representanter och experter efter själva pressträffen. Mer information om detta kommer i slutet av juli på smhi.se och i SMHIs pressrum. 

SMHIs pressrum