Pollen eller alger, det är frågan

Sommarvärmens intåg efter den kyliga maj har satt fart på tillväxten både på land och till havs. Vad som är vad är ibland lite svårt att avgöra, ännu har dock inte cyanobakterierna kommit igång på allvar.

Sedan sommarens bevakning av blomningsläget i Östersjön startade den 1 juni har ytvattentemperaturen raskt skjutit i höjden, på vissa platser med så mycket som en grad per dag. Cyanobakterierna som föredrar lite varmare vatten, gärna 17 grader eller mer, kan då börja växa till. SMHI följer dagligen läget för blomningen.

– På de senaste satellitbilderna syns att cyanobakterieblomningen har kommit igång i östra delen av Östersjön, men det är ännu inga ytansamlingar, säger Ann-Turi Skjevik, marinbiolog på SMHI.

Även annat på ytan

Pollensäsongen är i full gång, både tall och andra träd blommar ännu. De små pollenkornen förs med vinden långt ut till havs, där de samlas på ytan i mönster som är snarlika de som cyanobakterierna bildar. Vid stränderna flyter de ihop och kan täcka hela vattenytan.

– Det kan vara svårt att avgöra om det är pollen eller cyanobakterier, men så här pass tidigt på sommaren är pollen den troligaste förklaringen, menar Jörgen Öberg, oceanograf på SMHI.

Utsjöexpedition med R/V Svea

Denna vecka är SMHI på expedition i Östersjön och Västerhavet med forskningsfartyget Svea. Vid flera av provtagningsstationerna observerade forskarna att havsytan var täckt med spridda gryn, vilket troligtvis är pollen från tall och andra träd.

– Nästa vecka kommer de första proverna ifrån pågående expedition att vara analyserade. Då kan vi med säkerhet säga hur det ligger till, avslutar Jörgen.