På gång - 2019 års metodrapport för inventering av nationella utsläpp av växthusgaser

I maj 2019 släpper FN:s klimatpanel IPCC en metodrapport med reviderade riktlinjer för inventering av nationella utsläpp av växthusgaser.

Just nu pågår ett intensivt arbete inom FN:s klimatpanel IPCC med att ta fram en metodrapport som reviderar de riktlinjer som 2006 togs fram för inventering av nationella utsläpp av växthusgaser. 

Internationellt gemensam metodik

Målet är en gemensam metodik som underlättar uppföljningar av utsläppens utveckling och effekten av utsläppsminskande åtgärder både nationellt och internationellt. 

Klar i maj

Metodrapporten ska vara klar i maj 2019 och granskas just nu av regeringar världen över vilka har möjlighet att lämna synpunkter på utkastet innan det ska upp för beslut på det kommande IPCC-mötet i Kyoto i maj.