På expedition med R/V Svea: Gäster ombord och isfri färd i Bottenviken

Just nu är SMHIs oceanografer och kemister ute på expedition i Östersjön med forskningsfartyget Svea. Uppdraget är som alltid att ta reda på hur havet mår, genom att ta alla möjliga prover; syrehalt, salthalt, pH-värde, förekomst av plankton med mera. Starten gick i ett kylslaget Kalmar tidigt på morgonen den 7 december. Under två veckor tar de nu prover till havs. Efter att ha varit uppe och vänt i Bottenviken styrs nu fartyget söderut igen. På lördag kommer de åter till hemmahamnen Lysekil.

Tio personer i reflexförsedda arbetskläder.
Hela gänget ombord, både SMHI:are och personal från Umeå marina forskningscentrum vid Umeå Universitet. Förstora Bild

Arbetet på R/V Svea är intensivt. SMHIs personal jobbar i par i 8-timmarsskift. En i varje par har huvudansvar för provtagning med CTD (se faktaruta), vattenhämtare och planktonhåvar och den andra ansvarar för att ta fördelningen av vattenprover och håvprover för vidare analyser. En femte person arbetar enbart med att analysera koncentrationen av näringsämnen i de prover som tas. En analys måste nämligen göras inom 24 timmar för att resultaten ska bli korrekta.

Dubbelt så lång expedition som vanligt

SMHI ger sig ut med R/V Svea en gång i månaden. Oftast är expeditionen ungefär en vecka lång. Den här gången blir den det dubbla. Det specifika uppdraget nu i december är kartering av näringsämnen i Bottniska viken och detta är den enda resan på året där SMHI åker norr om Stockholm med R/V Svea. Det är fyra gäster ombord: biologer och kemister från Umeå marina forskningscentrum vid Umeå Universitet som steg på i Gävle.

– Det är första gången vi genomför en gemensam expedition och vi hoppas att detta kan leda till en kunskapsöverföring som kan förbättra både vår och Umeås månatliga provtagningar, säger Lena Viktorsson, oceanograf och expeditionsledare, SMHI.

Flera olika prover – vid 54 stationer

Eftersom resan är längre än normalt var det personalbyte i halvtid, på självaste Luciadagen. Samtidigt mönstrade gästerna från Umeå av.

Totalt tas prover vid 54 stationer, samt under färdens gång. Det är vattenprover för analys av näringsämnen, salt, temperatur, syre, svavelväte, pH-värde, alkalinitet, humus, klorofyll, växtplankton och djurplankton. Även siktdjupet mäts då det är möjligt med tanke på dagsljus och sjögång.

På den här resan kontrolleras även extra stationer i Bottniska viken med fokus på näringsämnen och man tar även extra prover för att jämföra med Umeå universitets analyser. Dessutom testas den automatiska vattenprovtagningen av ytvatten, en del av systemet som kallas ”ferrybox”. Ferrybox är ett system där vatten kontinuerligt pumpas in från fem meters djup och går genom sensorer för bland annat salthalt, temperatur, syre, pH och koldioxid.

Hårt väder kan ställa till det

Expeditionerna med R/V Svea är både lika och olika från gång till gång. Rutinerna är de samma, stationerna ligger där de alltid har legat och det är oftast samma prover som tas. Samtidigt varierar väderförhållandena och varje expedition bjuder på sina egna upplevelser.

– Vid mycket motvind och motsjö så går det långsammare framåt och då tvingas vi ibland stryka någon station för att hinna tillbaka i tid. Ibland är vädret så hårt att vi helt enkelt inte kan provta på ett säkert sätt, men det händer som tur är inte särskilt ofta, säger Lena.

– När vi lämnade Gävle hamn blåste det upp till kuling i byarna på väg mot första stationen. När det började gunga var vi glada över att vi hade förberett allt ordentligt! Men när vi kom fram till första stationen och det var dags att ta proverna, hade det nästan slutat gunga helt och Svea låg stilla. Skönt! Då började vi direkt med att ta prover för att jämföra näringsämnen och testade att allt det praktiska fungerade när vi för över vatten ifrån vattenhämtare till de olika flaskorna och rören som sedan används vid analys, berättar Lena.

Under helgen som gick var det en behaglig resa rent vädermässigt, med ganska lugnt vatten. Eftersom havsisen drog sig undan i fredags har de kunnat ta prover i öppet vatten hela vägen. På lördagen nådde R/V Svea SMHIs nordligaste station ”F2/A1” som ligger i närheten av ön Malören i norra Bottenviken.

Underlag för beslut om havsmiljön

Sverige har provtagit sina hav sedan 1830-talet, med olika instanser som ansvariga. Med långa provtagningsserier ser man den långsiktiga utvecklingen och resultatet utgör underlag för beslut som rör vår havsmiljö.

Arbetet ombord löper på under hela resan. Decemberexpeditionen avslutas i Lysekils hamn på lördag den 18 december och då ska alla prover lastas av och transporteras till laboratoriet i Göteborg för vidare analyser.

Nästa expedition avgår från Lysekil den 10 januari – då är det förutom det vanliga månatliga programmet extra prover i Kattegatt som ska undersökas.

En person står vid ett mätinstrument med många behållare.
Vattenhämtarna är stängda och proverna redo att fördelas till olika analyser. Kristin Andreasson, SMHI, förbereder. Förstora Bild
Bild tagen uppifrån på tre personer som sorterar provrör.
Vattenproverna fördelas för vidare analyser. Förstora Bild