Översvämningsdrabbad arena fick säkrad el

Fotbollsarenan Örjans vall i Halmstad drabbas återkommande av översvämningar. Men nu har de mest sårbara delarna som försörjer arenan med ström flyttats till en ny och högre belägen byggnad. Ett exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning beskriver hur elen kunde säkras för anläggningen.

Vy över Nissan i solsken
När vattennivåerna stiger i Nissan kan delar av Halmstad riskera översvämningar.

Fotbollsarenan Örjans vall är lågt belägen intill Nissan, något som ger risk för översvämningar. Arenan inrymmer bland annat närmare 11 000 åskådarplatser och tre elvamannaplaner.

Fotbollsarenan exteriört
En av entréerna till Örjans vall som drabbats av översvämningar. Foto Halmstads kommun

Lösning för översvämningar

När kommunen sökte lösningar på problemen undersöktes bland annat att anlägga en skyddsmur för att hindra vattnet att nå anläggningen. Eftersom investeringen skulle bli alltför omfattande tittade därför kommunen efter andra sätt att minska översvämningsrisken.

Efter analyser stod det klart att den norra delen av Örjans vall var mest sårbar, här inrymdes elrum och ställverk som försörjde hela arenan med ström. Resultatet blev därför en ny byggnad för ställverket, belägen närmare Nissan men förhöjd med stöd av betong.

Ny byggnad för el
Den nya ställverksbyggnaden säkrar elförsörjningen. Örjans vall kan nu klara översvämningar. Foto Halmstads kommun

Lönsamt minska skadekostnader

Den nya ställverksbyggnaden stod klar i våras och säkrade då elförsörjningen inför fotbollens säsongspremiär.

– Investeringen i en ny byggnad för ställverket kan ses som lönsam eftersom vi minskar de skadekostnader som annars uppstår efter översvämningar, säger Sofia Erlöv, projektledare teknik- och fastighetsförvaltningen vid Halmstads kommun.

Övriga delar av arenan bedöms klara översvämningar, bland annat genom att flytta upp material högre upp på väggarna.

Kommunens arbete med att säkra strömförsörjningen för Örjans vall beskrivs som ett nytt exempel på klimatanpassning i SMHIs idésamling.

 

Fler exempel på klimatanpassning

Örjans vall är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.