Ozonskiktet över Skandinavien blir tunt närmaste dagarna

En stark och stabil polärvirvel skapar ett ovanligt ozonhål över Arktis de närmaste dagarna. Även över Skandinavien blir ozontäcket tunt men det innebär ändå inte att strålningen blir så hög som på sommaren. Men i takt med att UV-strålningen ökar så här års så det kan vara bra att tänka på att använda solskydd 

Just nu råder mycket tunt ozonskikt över Arktis, och detta väntas påverka Sverige under de närmaste dagarna. Orsaken är att vindarna i stratosfären under vintern har byggt upp en ovanligt mäktig och stabil så kallad polär virvel över Arktis.

I avsaknad av solljus och utan inblandning av luft från sydligare breddgrader har luften innanför virveln kunnat kylas ned ordentligt. Vid riktigt låga temperaturer kan sedan vackra pärlemormoln, även kallade polarstratosfäriska moln, bildas.

Ovanligt med ozonhål över Arktis

De polarstratosfäriska molnen består av ytterst små partiklar av flytande eller fast vatten samt svavelsyra och salpetersyra och bildas på 15-30 km höjd. När solen börjar stiga i slutet av vintern aktiverar solstrålningen kemiska reaktioner på dessa molnpartiklar som i sin tur leder till snabb nedbrytning av ozon och ett ozonhål kan bildas. 

Detta sker varje år över Antarktis, där en kraftig polär virvel bildas varje år, men det är ovanligt över Arktis. Även under vintern/våren 2011 och 1997 var det omfattande polarvirvel och ozonnedbrytning men det är troligt att årets ozonhål över Arktis kan bli det största sedan satellitmätningar startade i slutet av 1970-talet. 

Område med tunt ozonskikt rör sig mot Skandinavien

I takt med att solen stiger så värms luften upp och förutsättningar för kraftig ozonnedbrytning försvinner efter hand. Nu håller därför årets ozonhål över Arktis på att fyllas ut sakta men säkert. Men det finns fortfarande ett stort område med tunt ozonskikt och detta har nu börjat röra sig in över Skandinavien. Över Sverige ser ozonskiktet ut att bli som tunnast på söndag (den 5 april) eller måndag (den 6 april). 

Den totala mängden ozon i en tänkt pelare upp genom atmosfären anges i Dobsonenheter (Dobson Units, DU). Områden där ozonmängden är mindre än 220 DU räknas som ozonhål. Riktigt så låga värden kommer vi nog inte att få se över Sverige. I början av april är den normala ozonmängden över Sverige omkring 400 DU men de kommande dagarna kommer vi sannolikt få se värden på ner mot 250 DU som lägst. 

Dags att börja tänka på solskyddsfaktor

Den som har möjlighet att vistas ute i vårsolen bör ta tillfället i akt. Men glöm inte solskyddsfaktor.

När vi nu är inne i april och solen stiger alltmer ökar också UV-strålningen mer och mer. Men även med det uttunnade ozonskiktet blir dock inte UV-strålningen nu lika hög som normalt under sommaren på de flesta håll eftersom solen ännu inte står så högt på himlen. 

Men det börjar bli dags att tänka på att använda solskyddsfaktor på bar hud om man är ute längre stunder mitt på dagen. Inte minst gäller det när man vistas på snötäckt mark och i öppet landskap som exempelvis på kalfjället.

Tack vare den starka reflektionen i snö så kan UV-strålningen som exempelvis ansiktet utsätts för i dessa fall bli lika hög, eller till och med lite högre, än vad som är normalt under juni och juli. 
 

Kartbild över ozonskiktet över Arktis söndagen den 5 april 2020.
Prognos för ozonskiktet över Arktis söndagen den 5 april 2020. Källa: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS)