UV-index

UV-index är ett mått på styrkan av den för huden skadliga delen av solens UV-strålning. Det är tillhjälp för att veta hur försiktiga vi bör vara med att exponera oss för solstrålning.  Högst UV-index är det när solen står som högst, det vill säga mitt på dagen under sommaren.

UV-strålning är den del av solens strålning som har en våglängd mellan 100-400 nm. Dess förmåga att orsaka solbränna på huden varierar inom detta intervall, vilket har fastställts, våglängd för våglängd, av CIE (Commission Internationale de l'Éclairage). Vi kan därför beräkna hur effektivt den aktuella UV-strålningen orsakar solbränna genom att ta med detta våglängdsberoende, när vi beräknar effekten av den totala UV-strålningen. Vi benämner denna strålning CIE-viktad UV-strålning.

Genom det stora intresse som finns för UV-strålning har detta mått skalats om till ett dimensionslöst UV-index. Detta för att få en skala som är mer hanterbar. I Sverige ligger UV-index mitt på dagen mellan 0 och 8. De högsta värdena på jorden återfinns i bergstrakter närmre ekvatorn där de kan vara över 20.
 

UV-index i Sverige

Under sommaren är UV-index i Sverige vanligen 4-7 och under den mörka årstiden (nov-feb) under 2. På sommaren vid Medelhavet är UV-indexet högt eller mycket högt, mellan 7-10, och vid ekvatorn kan extremt höga UV-index, större än 10, förekomma året runt.

Solen står som högst på himlen vid sommarsolståndet. Då får vi ofta den högsta UV-strålningen. Beroende av att ozonskiktet i genomsnitt tunnas ut under sommaren finns en förskjutning mot dagarna efter sommarsolståndet.

Hög solhöjd i kombination med tunt ozonskikt kan ge hög eller till och med mycket hög UV-strålning även i Sverige. Då finns risken att många bränner sig snabbt. Det finns alltså skäl att vara försiktig med sitt solbeteende.

Månaderna kring vintersolståndet står solen så lågt i Sverige att UV-strålningen är mycket låg. Men på senvintern och med snötäckt mark kan UV-index nästintill fördubblas eftersom snö reflekterar UV-strålningen effektivt. Då gäller det att undvika att bränna sig. Även sand reflekterar en del ljus.

UV-strålning färdas också en bit ner under vattenytan, så du är inte skyddad om du badar. Om du reser närmare ekvatorn - var försiktig även i skuggan eller om det är molnigt, strålningen kan ändå vara mycket stark.