Nytt: Varning för översvämning

Översvämningsvarningar är en nyhet i det förnyade varningssystemet. Liksom övriga varningar kommer de att baseras på vilka konsekvenser som kan uppstå, den förväntade påverkan på byggnader, vägar, järnvägar eller samhällsfunktioner som sjukhus och skolor intill vattendrag.

En översvämningsvarning kommer att utfärdas när ett vattendrag eller en sjö riskerar att svämma över sina normala nivåer. Vattendrag delas upp i delsträckor där delvarningar kommer att beskriva förväntad påverkan längs med varje sträcka.

Översvämmad väg

Två varningsnivåer – orange och röd

Översvämningsvarningar kommer att utfärdas i två nivåer, utifrån förväntade konsekvenser. Orange varning betyder allvarliga konsekvenser och röd varning innebär mycket allvarliga konsekvenser.

– I varningstjänsten på smhi.se och i SMHIs väderapp kommer det att framgå tydligt när och var en översvämning bedöms inträffa och vilken förväntad påverkan den har. Det kommer också att vara enkelt att navigera mellan huvudvarning och delvarningar, berättar Lena Eriksson Bram, ansvarig för SMHIs hydrologiska produkter.

Översvämningsvarningar baseras på avancerade hydrauliska beräkningar som kommer att fortsätta utvecklas även efter införandet av de nya varningarna. Därför saknar vissa sträckor delvarningar inledningsvis. De områden där delvarningar kan utfärdas framgår i varningstjänsten på smhi.se. För de allra minsta vattendragen som diken och bäckar kommer varningar inte utfärdas.

När SMHI inför översvämningsvarningar avvecklas samtidigt varning för högt vattenstånd i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Siljan och Storsjön.