Nytt nätverk av mätstationer ger säkrare prognoser för havsnivån

SMHI har tillsammans med Sjöfartsverket etablerat ett nytt rikstäckande nätverk av femtiotalet mätstationer som mäter havets nivå relaterat till rikets höjdsystem RH 2000. Nätverkets användningsområden är flera.

Mätstation som sticker ut som en brygga i vattnet.
Sjöfartsverkets mätstation Kalix-Karlsborg. Förstora Bild

Verksamhetsutövare till havs, kustkommuner, fritidsutövare längs kusten, oceanografer och samverkande myndigheter är några av dem som har nytta av det nya nätverket. 

– Det kan till exempel vara de inom sjöfarten som behöver ha koll på djupet under kölen för att kunna optimera lasten samt förebygga grundstötning – och oceanografer som ska ställa prognoser för havsnivån. Med ett rikstäckande nät med mätstationer med hög kvalitet blir det bättre indata till prognosmodellerna, vilket i sin tur ger säkrare prognoser, säger Mikael Stenström, projektledare på SMHI.

Säkrare prognoser gör det enklare att planera

Säkrare prognoser gör att exempelvis sjöfart, verksamhetsutövare och kustkommuner kan planera sin verksamhet bättre och skydda egendom utifrån underlaget.

– Med långa mätserier kan man även följa landhöjningen och havsnivåförändringar, vilket i sin tur underlättar för kustkommuner och boende i kustnära områden att planera för ett ändrat klimat med stigande havsnivåer. Vid exempelvis kustnära nybyggnationer behöver man veta hur högt upp vattnet kan nå idag relaterat till exempelvis kajkant eller husgrund, samt hur högt eller lågt vattnet kan nå i framtiden, säger Mikael.

Driften är i full gång

Projektet, som går under namnet SHIP (Svenskt havsvattenståndsnät införandeprojekt), har pågått sedan 2015. Under våren 2020 genomfördes den sista fasen av projektet med driftöverlämning till en myndighetsgemensam havsvattenståndsförvaltning, som nu är i full gång.

Skillnaden mot innan är att nätet nu har en tät insamling av minutdata samt hög kvalitet på data från samtliga stationer. Dessutom är alla mätstationer anslutna till Lantmäteriets riksnät för höjdfixar i RH2000. Observationerna är högupplösta med minutmedelvärden vilket kan fånga snabba förändringar i havsnivån.

Mätstationen på insidan, olika mätinstrument.
Mätstationen på insidan. Förstora Bild
Mätstation sedd utifrån: En silverfärgad metallbox vid en brygga.
Mätstationen vid Landsort Norra. Förstora Bild

Säkrare, effektivare och miljövänligare transporter till havs

Arbetet med att etablera ett nytt havsvattenståndsnät har även varit en del i ett större Europeiskt projekt, FAMOS, med syftet att förbättra förutsättningarna för säkrare, effektivare och miljövänligare transporter till havs. Detta har SHIP-projektet bidragit med.