Ny satsning för effektiv bevattning inom lantbruket

En ny satsning ska undersöka utmaningar, möjligheter och efterfrågan för ett beslutsverktyg som hjälper användaren att optimera bevattningen i lantbruket. Det är SMHI och Rosenqvists Irrigation som startar ett projekt tillsammans.

SMHIs klimatscenarier tyder på att Sverige får ett varmare klimat, med längre perioder av torka och låg markfuktighet. Den svenska trenden med en ökande befolkning och minskad jordbruksareal gör det viktigare att jordbruket kan producera mer effektivt. En rätt utförd bevattning innebär effektivare växtnäringsutnyttjande och bättre skördar gällande både kvalitet och kvantitet.

Gemensamt projekt

SMHI och Rosenqvists Irrigation startar nu ett projekt tillsammans som ska undersöka vilka utmaningar, möjligheter och vilken efterfrågan det finns för ett beslutsverktyg som hjälper användaren att optimera bevattningen. Som lantbrukare är det mycket du behöver hålla reda på och då är det viktigt att ha smidiga beslutstöd. Ambitionen är att det ska bli lätt att göra rätt.

SMHI har expertkompetenser inom meteorologi, hydrologi och klimat samt stor kompetens för modellering. Målsättningen är att tillsammans med Rosenqvists Irrigations djupa kunskap inom bevattning utveckla ett beslutsunderlag som ska optimera själva bevattningen, vilket leder till bättre skördar och samtidigt bidrar till ett mer hållbart och klimatanpassat lantbruk.

– Vi har jobbat intensivt med skogsbranschen i några år och gjort ett antal satsningar där just relevanta partnerskap varit en nyckel till att skapa morgondagens tjänster. Därför är det extra spännande att inleda ett samarbete med Rosenqvists Irrigation säger Kjell Lund, Produktchef Skog & Lantbruk, SMHI.

Hållbart och klimatanpassat lantbruk

SMHI och Rosenqvists Irrigation arbetar för samma vision om ett hållbart och klimatanpassat lantbruk.

Rosenqvists Irrigation är störst i Sverige på bevattning och ligger i Gringelstad i nordöstra Skånes slättlandskap där all produktion och montering sker för att uppnå en så närproducerad bevattningsmaskin som möjligt. De har även tjänster för både planering och övervakning av maskinerna.

– Vi på Rosenqvists Irrigation jätteglada att tillsammans med SMHI få ytterligare möjlighet att bistå de svenska och övriga nordiska lantbrukarna med en effektiv och rationell bevattning. Det faktum att vi är den enda svenska tillverkaren och utvecklar egna produkter och styrsystem ger oss en större möjlighet att anpassa oss efter den lokala efterfrågan, samt eventuellt kunna inkorporera de minst sagt gedigna underlag som SMHI kan ta fram i vårt eget system, berättar Maria Weiberg VD, Rosenqvists Irrigation.