Första komponenten i SMHIs nya lantbrukssatsning

Få verksamheter är så beroende av vädret som lantbruket. Det är en av de mest utsatta branscherna där väder, vatten och klimatförändringar styr vardagen för lantbrukaren. Nu släpper SMHI den första delen av en ny lantbrukssatsning som ska bli ett värdefullt planeringsverktyg för lantbrukaren baserat på aktuell mark-, vatten-, väder och lantbruksinformation.

Lantbruksappen innehåller ensambleteknik och baseras på mer än 100 olika prognoser istället för en.

– Första versionen som släpps är avskalad och ska utvärderas under sommaren för att undersöka vilka funktioner vi ska bygga vidare på så att lantbrukaren får ett nyttigt beslutsunderlag. I appen finns väderprognos, radarbilder med blixt och kort nederbördsprognos samt en smart tjänst som hjälper lantbrukaren att planera sitt växtskydd. Väderinformationen i appen baseras på SMHIs sannolikhetsprognoser som visar hur säker eller osäker prognosen är, säger Kjell Lund, Produktchef Skog & Lantbruk, SMHI.

– SMHI vill kunna erbjuda lantbrukaren ett riktigt bra planeringsverktyg som är baserat på den bästa mark-, vatten-, väder och lantbruksinformationen. Med appen kommer vi att hjälpa lantbrukaren under hela årscykeln. SMHIs tjänst ska bidra till ett effektivt lantbruk, där lantbrukaren sparar pengar genom att optimera sina beslut för till exempel växtskydd, vilket leder till minskad kostnad och en ökad och mer hållbar produktion, fortsätter Kjell Lund, Produktchef Skog & Lantbruk, SMHI.

Lansering i samband med Borgeby Fältdagar

Den första versionen av SMHI inFarmer lanseras i samband med Borgeby Fältdagar den 26-27 juni i Skåne. SMHI kommer att stå i monter T 22.

Borgeby Fältdagar
Borgeby Fältdagar. Flygbild 2014_Foto Perry Nordeng

– Vi finns på plats i Borgeby för att svara på frågor och diskutera appens nuvarande och framtida innehåll. Vi hoppas också träffa villiga testare och tänker oss ett antal utvalda användare som ska testa appen under några månader och ge feedback på förbättringar, berättar Erik Ernerudh, Key Account Manager Skog & Lantbruk, SMHI.

Efter sommaren gör SMHI en uppföljning och resultatet från den kommer ligga till grund för kommande funktioner och vår plan framåt.

Långsiktig satsning

SMHI gör en långsiktig satsning inom skog och lantbrukssektorn. Syftet med satsningen är att vara en leverantör av kritiskt viktiga beslutsstöd till både jord- och skogsbruk.

– Vi är övertygade om att vi med hjälp av våra expertkompetenser inom väder, vatten och klimat samt vår djupa kunskap om modellering kan hjälpa lantbrukaren att effektivisera och minska sina kostnader samt bidra till ett lägre klimatavtryck, förklarar Erik Ernerudh, Key Account Manager Skog & Lantbruk, SMHI.