Ny istjänst inför ny issäsong

Inför årets issäsong lanseras en ny tjänst för havsis på smhi.se. Tjänsten Is till havs visar som tidigare en daglig analys av isläget. Nytt är att tjänsten nu också visar satellitbilder på is och ytvattentemperatur, något som varit mycket efterfrågat. Tjänsten visar ingen prognos utan ger en nulägesbild samt ger möjlighet att se informationen ett par dagar tillbaka.

Att kunna se och skapa sig en uppfattning om var det finns is och hur isens egenskaper är just nu är viktigt för många, för så väl sjöfarten som för friluftsutövare. Tjänsten Is till havs har nu utökats för att bättre kunna svara till de behov som finns.

Analys av isläget i tjänsten Is till havs.
Analys av isläget i tjänsten Is till havs.

Daglig analys

I tidigare version av tjänsten visades iskoncentration, i den nya tjänsten presenteras en analys av istyp och istjocklek.

- Under issäsongen gör vi på istjänsten på SMHI en daglig analys av isläget i Östersjön, samt Vänern och Mälaren, berättar Isabella Grönfeldt oceanograf på SMHIs istjänst. Isanalysen är baserad på satellitdata, observationer och väderanalyser.

- På istjänsten gör vi även rapporter och presenterar isläget i textformat, fortsätter Isabella. På webbsidan går det nu att följa isutvecklingen de senaste dagarna med hjälp av analysen tillsammans med texten, uppdelat för varje havsområde från Bottenviken till Skagerrak.

Efterlängtad nyhet

Den största nyheten i tjänsten är tillägg av satellitdata. I enkäter som SMHI har skickat ut har användarna varit eniga i efterfrågan av satellitdata som visar isens utbredning. I tjänsten visas satellitdata från samma satelliter som istjänsten själva använder som främsta underlag för isanalyserna.

Satellitdata av havsis i Is till havs.
Satellitdata av havsis i Is till havs.

Svårtolkade satellitbilder

- Bilderna som skapas från satelliterna blir i gråskala och kan vara svårtolkade, säger Isabella. Det är mycket som påverkar satellitinstrumenten och hur den slutliga bilden blir. Samma gråton kan fås från flera olika ytor och en så vardaglig sak som vind kan ställa till det väldigt, lura ögat och få vatten att se ut som is. Första steget för att tolka en satellitbild är att lära sig att skilja på land och hav, avslutar Isabella.

Havsisbilderna är geografiskt begränsade av satellitens ”synfält” och det område den passerar över, därför kommer bilderna i stråk. Nya bilder uppdateras i tjänsten så fort ett nytt stråk finns tillgängligt.

Temperatur året om

Den första isläggningen har lyfts som den viktigaste perioden av flera användare. För att bättre kunna följa isläggningen, men också för att kunna se en nulägesbild av temperaturen året om, har satellitdata för ytvattentemperatur lagts till i den nya tjänsten.

Ytvattentemperaturbilderna uppdateras fyra gånger per dygn och täcker hela Östersjön samt Nordsjön och stora delar av Norska havet.

Satellitdata av ytvattentemperatur i Is till havs.
Satellitdata av ytvattentemperatur i Is till havs.

Färg istället för gråton

Till skillnad från havsisen så är det andra satelliter och andra instrument som skapar bilderna för ytvattentemperatur. Ytvattentemperaturen får en färgskala från under noll till över tjugotre grader.

- Instrumenten för ytvattentemperatur begränsas av moln, berättar Isabella, och ibland kan det skapas felaktiga värden i gränsområdet till dessa. Även i gränsområdet mellan land och hav kan det ibland skapas felaktiga värden. Så det gäller att vara lite uppmärksam i de fallen och inte läsa värdena för exakt.

Det är på grund av svårigheterna i att tolka satellitdata för havsis och ytvattentemperatur som istjänsten på SMHI gör en manuell analys av läget, istället för att presentera en automatisk analys.

Ny design

 Den uppdaterade tjänsten Is till havs uppfyller de nya lagkraven på tillgänglighetsanpassning vilket ger en ny design, andra färgskalor och en ökad användbarhet. Med havsis i fokus ger tjänsten en nulägesbild av isläget och ytvattentemperaturläget. Ett stöd i vardagen för alla som har intresse av att hitta is eller undvika is.     

- Det är dock viktigt att komma ihåg att isförhållandena snabbt kan ändras och det förekommer alltid lokala avvikelser som är för små för att se från rymden eller rita ut på kartor. Gör alltid en egen bedömning av isläget på plats, om du tänker ge dig ut, avslutar Isabella.