Nu startar IPCC:s beslutsmöte om rapporten ”Den naturvetenskapliga grunden”

Under tiden 26 juli – 6 augusti genomförs det digitala möte där FN:s klimatpanel IPCC samlar rapportförfattare och representanter från medlemsländerna för att lägga sista handen vid rapporten Den naturvetenskapliga grunden som är en del av IPCC:s sjätte stora kunskapsutvärdering. Rapporten är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier.

Vad är IPCC:s sjätte arbetsprogram AR6 (Assessment Report 6)
Källa: IPCC


SMHI är den svenska kontaktpunkten för FN:s klimatpanel IPCC och representeras av Lena Lindström och Markku Rummukainen. För dessa väntar nu väntar nu två fullspäckade veckor med ett intensivt mötesschema som spänner över flera olika tidszoner. 

I centrum på mötet står rapportens Sammanfattning för beslutsfattare som forskarna har tagit fram ett utkast till. Denna sammanfattning gås noggrant genom och formuleringarna diskuteras mellan medlemsländerna tillsammans med forskarna. Detta säkerställer att sammanfattningen tar upp frågeställningar som är relevanta för policy, utan att bli föreskrivande, att den grundas på vetenskapen i den underliggande rapporten samt att den har ett läsarvänligt språkbruk.

– Sammanfattning för beslutsfattare är en viktig del av rapporten, som många kommer att ta del av. Även om det är en gedigen uppgift att kondensera det några tusen sidor långa underlaget, är ett bra kondensat av de huvudsakliga slutsatserna en värdefull ingång för beslutsfattare och andra att använda rapporten, säger Markku Rummukainen.

Omfattande granskningsprocess

Fastställandet av rapporten är kulmen på den omfattande arbets- och granskningsprocess i flera steg som rapporten, liksom alla IPCC:s rapporter, genomgår. I denna rapport hänvisas till över 14 000 vetenskapliga artiklar.

Första utkastet till rapporten fick 23 462 granskningskommentarer från 750 expertgranskare, andra utkastet som även inkluderade ett första utkast till Sammanfattning för beslutsfattare fick 51 387 granskningskommentarer från 1 279 experter och IPCC:s medlemsländer. En tredje granskningsomgång omfattade ett andra utkast till Sammanfattning för beslutsfattare, och det fick över 3 000 kommentarer från medlemsländer.

– Rapporten ger den naturvetenskapliga grund som världen gemensamt kan använda för klimatrelaterade beslut på både internationell och nationell nivå, säger Lena Lindström.

Flera rapporter inom AR6

Den första specialrapporten inom IPCC:s sjätte arbetsprogram AR6 (Assessment Report 6) publicerades hösten 2018 och behandlade 1,5 graders global uppvärmning. Under 2019 publicerades specialrapporterna Klimatförändringar och marken respektive Havet och kryosfären i ett förändrat klimat. Uppdateringen av metodrapporten Inventering av växthusgaser gavs också ut 2019.

Huvudrapporten inom AR6 består av tre omfattande delrapporter samt en syntesrapport. Ett intensivt arbete pågår just nu med att sammanställa och granska dessa delrapporter som kommer att publiceras enligt nedanstående (preliminär tidsplan):

  • 9 augusti 2021: Den naturvetenskapliga grunden
  • Februari 2022: Effekter, anpassning och sårbarhet
  • Mars 2022: Att begränsa klimatförändringarna
  • September 2022: Syntesrapport
IPCC:s sjätte arbetsprogram AR6 (Assessment Report 6) i siffror
Källa: IPCC