Nu fortsätter klimatseminarierna – dags för klimatanpassning

Klimatfrågorna är hetare än någonsin och det är många som vill veta mer om vårt klimat. Hösten 2021 startade SMHI en webbsänd seminarieserie där forskare och experter delade med sig av sin kunskap inom olika klimatrelaterade områden. Nu fortsätter seminarieserien och den 6 april får du veta mer om varför klimatanpassning behövs.

Den 28 februari 2022 lanserade IPCC rapporten "Effekter, anpassning och sårbarhet" och den 4 april 2022 lanserar IPCC rapporten "Att begränsa klimatförändringen". Under våren fortsätter SMHIs webbsända seminarieserie om klimat på IPCC:s teman.

Varför behövs klimatanpassning?

Vi befinner oss i en pågående klimatförändring och vi måste jobba både med utsläppsminskning och med anpassning till ett förändrat klimat. I både Nationella expertrådet för klimatanpassnings första rapport, som lanserades 9 februari 2022 och i IPCC.s rapport "Effekter, anpassning och sårbarhet", som lanserades den 28 februari 2022, framgår att det nu är dags att gå från planering till genomförande av konkreta klimatanpassningsåtgärder. De åtgärder som hittills vidtagits har inte varit tillräckliga för att skapa ett långsiktigt hållbart och robust samhälle, anpassat till ett klimat i förändring.

Ta del av:

  • Hur ser arbetet med klimatanpassning ut i Sverige?
  • Vem gör vad?
  • Vad är de viktigaste slutsatserna från IPCC:s rapport om behovet av klimatanpassning?
  • Vad är de viktigaste budskapen från det Nationella expertrådet för klimatanpassnings första rapport till regeringen?

När: Onsdagen den 6 april kl. 10.00-11.00

Var: Webbsändning 6 april från SMHI 

Talare

Karin Hjerpe, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI och Therése Sjöberg, ledare för sekretariatet till det Nationella expertrådet för klimatanpassning vid SMHI.

Karin Hjerpe och Therése Sjöberg
Karin Hjerpe och Therése Sjöberg