Nu finns sammanfattningen av IPCC:s rapport ”Effekter, anpassning och sårbarhet” på svenska

”Klimat i förändring 2022 – Effekter, anpassning och sårbarhet” lanserades i februari 2022 av FN:s klimatpanel IPCC. Rapporten utvärderar kunskapsläget kring det komplexa samspelet mellan klimatförändringen och de risker som natur och människor utsätts för samtidigt som den presenterar möjligheter till agerande och anpassning. Nu finns rapportens sammanfattning för beslutsfattare på svenska. 

Rapporten omfattar närmare 4 000 sidor och är en omfattande global utvärdering av kunskapsläget kring observerade och framtida konsekvenser av klimatförändring och relaterade risker, möjliga anpassningsåtgärder och deras genomförbarhet samt hur utsläppsminskning, uppvärmningsnivå, anpassning och hållbar utveckling påverkar varandra. I rapporten hänvisar IPCC till ett omfattande underlag. Sammanfattningen är på endast 40 sidor och innehåller referenser till huvudrapporten så att den intresserade lätt kan hitta fördjupad information.  

Rapporten i stora drag

  • Klimateffekter påverkar alltmer både människor och naturen världen över. 
  • Ett stort antal arter och många människor är särskilt sårbara inför klimatförändringen, det är stor variation inom och mellan världsregioner och länder. 
  • Genomförd klimatanpassning har delvis lindrat konsekvenserna, men åtgärderna har inte hållit jämna steg med den ökande klimatförändringen. 
  • Fortsatt klimatförändring ökar snabbt klimateffekterna, och begränsar möjligheter till anpassning, fram till och bortom 1,5°C global uppvärmning. 
  • Klimatförändringens konsekvenser beror på utsläpp, klimatanpassning och andra utvecklingstrender. Nuvarande trender ökar sårbarheten. 
  • Hållbar utveckling kan begränsa klimatförändringen och minska sårbarheter för negativa klimateffekter och klimatrelaterade faror.

SMHI är Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC

SMHI är Sveriges nationella kontaktpunkt (Focal Point) för IPCC, och representerar Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. I uppdraget ingår även att nominera svenska experter till IPCC-arbetet samt att föra ut kunskap och budskap från IPCC:s rapporter till breda målgrupper.

Slutfasen av IPCC:s sjätte kunskapsutvärdering AR6

Inom den pågående sjätte kunskapsutvärderingen (Assessment Report 6, AR6) tar IPCC fram flera rapporter som sätter klimatförändringen, dess konsekvenser och möjliga lösningar i ett globalt perspektiv. I detta medverkar tusentals ledande forskare världen över. 

Den första specialrapporten inom AR6 publicerades hösten 2018 och behandlade 1,5 graders global uppvärmning. Under 2019 publicerades specialrapporterna Klimatförändringar och marken samt Havet och kryosfären i ett förändrat klimat. Uppdateringen av metodrapporten Inventering av växthusgaser gavs också ut 2019. 

Huvudrapporten inom AR6 består av tre omfattande delrapporter som publicerats under 2021 och 2022: Den naturvetenskapliga grunden, Effekter, anpassning och sårbarhet samt Att begränsa klimatförändringen. Den avslutande Syntesrapporten där samtliga specialrapporter och delrapporter sätts i ett sammanhang kommer i slutet av 2022 eller i början av 2023.