Nu finns IPCC:s rapport Den naturvetenskapliga grunden på svenska

IPCC:s senaste rapport "Klimat i förändring 2021 - Den naturvetenskapliga grunden" lanserades i augusti 2021. Den är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring observerad klimatförändring, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier. Nu finns en svensk översättning av rapportens sammanfattning för beslutsfattare att ladda ner på SMHIs webbplats.

I sammanfattningen presenteras rapportens viktigaste slutsatser. Många förändringar i klimatet beror direkt på graden av global uppvärmning, men lokalt kan det skilja sig mycket åt från det globala genomsnittet. I rapporten hänvisas till över 14 000 vetenskapligt granskade artiklar.

SMHI är Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC

SMHI är Sveriges nationella kontaktpunkt (Focal Point) för IPCC, och representerar Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. I uppdraget ingår även att nominera svenska experter till IPCC-arbetet samt att föra ut kunskaper och budskap från IPCC:s rapporter till breda målgrupper.

Slutfasen av IPCC:s sjätte kunskapsutvärdering AR6

Inom den pågående sjätte kunskapsutvärderingen (Assessment Report 6, AR6) tar IPCC fram flera specialrapporter och delrapporter som sätter klimatförändringar, konsekvenser och möjliga lösningar i ett globalt perspektiv. För detta samarbetar tusentals ledande forskare världen över. 

Den första specialrapporten inom AR6 publicerades hösten 2018 och behandlade 1,5 graders global uppvärmning. Under 2019 publicerades specialrapporterna Klimatförändringar och marken samt Havet och kryosfären i ett förändrat klimat. Uppdateringen av metodrapporten Inventering av växthusgaser gavs också ut 2019.

Huvudrapporten inom AR6 består av tre omfattande delrapporter samt en avslutande syntesrapport där samtliga specialrapporter och delrapporter sätts i ett sammanhang. 

Kommande rapporter från IPCC

  • Februari 2022: Klimat i förändring 2022  - Effekter, anpassning och sårbarhet
  • Mars 2022: Klimat i förändring 2022 - Att begränsa klimatförändringarna
  • September 2022: Klimat i förändring 2022 - Syntesrapport