Första version API-dokumentation för SMHIs förnyade varningsdata

Nu finns första versionen av API-dokumentation för SMHIs förnyade varningsdata tillgänglig på smhi.se. Tekniska användare kan med hjälp av dokumentationen och exempel med testdata börja förbereda sina system inför övergången till konsekvensbaserade vädervarningar som är planerad till oktober 2021. Efter övergången kommer nuvarande API inte fungera längre. Följ de senaste datauppdateringarna på smhi.se.

Från och med den 15 oktober 2020 finns första versionen av API-dokumentation för SMHIs förnyade varningsdata på smhi.se. Dokumentationen kan komma att uppdateras under perioden fram till införandet av konsekvensbaserade vädervarningar, till exempel med mindre justeringar i dataformatet eller tillägg av fler exempel med testdata.

Viktigt med uppdaterade inställningar

Josef Runbäck
Josef Runbäck

 – Vi vill underlätta för våra tekniska dataanvändare att förbereda en smidig och säker användning av SMHIs varningsdata även efter övergången till konsekvensbaserade vädervarningar, säger Josef Runbäck, ansvarig för SMHIs meteorologiska produkter.

Amir Mirbashiri
Amir Mirbashiri

– Flera av våra användare av öppna data är vidareförmedlare av prognoser och varningar. De kan alltså från och med 15 oktober börja anpassa och testa den förnyade varningsinformationen. Det är viktigt att göra det i god tid, eftersom nuvarande API inte kommer att fungera när de förnyade vädervarningarna är införda, säger Amir Mirbashiri, ansvarig för SMHIs tjänster för öppna data.

 

Prenumerera på senaste datauppdateringarna

SMHIs varningsdata finns fritt tillgängliga i webbtjänsten för öppna data på smhi.se. Tekniken bakom det förnyade varningssystemet är fortfarande under uppbyggnad.

Lena Gripenblad
Lena Gripenblad

 – Under kommande sex månader kan det bli aktuellt med mindre uppdateringar av dataformatet. Vi rekommenderar därför användare av varningsdata att prenumerera på SMHIs nyheter för öppna data för att alltid få den senaste informationen, säger Lena Gripenblad, teamcoach inom SMHI öppna data.

På smhi.se finns också information om användarvillkor för varningsdata samt svar på vanliga frågor om användning av SMHIs öppna data. 

Bra grund för inledande anpassning

API-dokumentationen innehåller viktig information för systemutvecklare; beskrivningar och struktur för data, med parametrar, exempel med testdata och en demo. 
 – Den första versionen API-dokumentation utgör en bra grund för inledande anpassning till nytt API för SMHIs varningsdata, säger Lena.
 – Inför övergången till konsekvensbaserade vädervarningar kompletteras API-dokumentationen med information om eventuella formatjusteringar, fler exempel med testdata samt varningsdata som följer CAP-standard (version 1.2), avslutar hon.

Del av varningsmeddelande json-format
API-dokumentationen för SMHIs förnyade varningsdata innehåller viktig information för systemutvecklare, bland annat exempel på olika varningsmeddelanden i json-format.

Förnyat varningssystem i oktober 2021

I oktober 2021 inför SMHI ett förnyat varningssystem, där varningarna är regionalt anpassade och konsekvensbaserade. Syftet med att införa konsekvensbaserade vädervarningar är att ge bättre beslutsunderlag och öka samhällets förmåga att hantera allvarliga vädersituationer. Det handlar också om att förbättra möjligheterna för enskilda personer att förbereda sig inför besvärliga väderlägen.