Nu börjar SMHI informera i sociala medier om det förnyade varningssystemet

I april 2021 införs ett förnyat system för vädervarningar. Varningarna blir konsekvensbaserade och därmed mer relevanta och användbara för samhället. Nu inleder SMHI en kunskapskampanj i sociala medier för att nå ut med informationen till allmänheten.

I det förnyade systemet blir varningar mer regionalt anpassade, därför fördjupas också SMHIs samverkan med andra aktörer inför att en varning utfärdas. Kriterierna för de olika varningarna förnyas och varningarna blir baserade på vilka konsekvenser vädret bedöms få. Förberedelserna för detta har pågått under flera år. Det som märks utåt av förändringen är framför allt att varningarna benämns på ett nytt sätt, men också att symbolernas utseende ändras.

”Klass 1, 2 och 3-varningar” upphör. Från och med den 14 april 2021 benämns vädervarningarna istället gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden. Kortfattat innebär gul varning att konsekvenser förväntas, orange varning att allvarliga konsekvenser förväntas och röd varning att mycket allvarliga konsekvenser förväntas.

Syftet med förändringen är att öka relevansen och kvaliteten i varningarna så att alla som behöver, kan förbereda sig inför vädersituationen på ett bra sätt.

Viktig kanal för att nå allmänheten

– Sociala medier är en viktig kanal för att berätta för allmänheten om det förnyade vädervarningssystemet. I februari börjar vi informera om detta i SMHIs sociala medier och innehållet fokuserar på hur de förnyade vädervarningar ser ut, och hur man som enskild ska agera när gul, orange respektive röd varning utfärdas, säger Madeleine Säll, kommunikatör på SMHI.

Både bilder och filmer

Kunskapskampanjen består av både bild- och videoinlägg som berättar mycket kortfattat om förändringarna. Inläggen kommer att leda vidare till mer information på smhi.se.

Bildinlägg till sociala medier - för att du ska hinna förbereda dig
Bildinlägg kommer att finnas i flera varianter för att associera till olika situationer som kan beröra olika målgrupper.
Bildinlägg med varningssymboler till sociala medier
Exempel på bildinlägg. I det nya systemet finns gul, orange och röd varningsnivå. Röd är den allvarligaste.

Fler kommunikationsinsatser  

Redaktionella nyheter, pressinformation, kunskapsmaterial på smhi.se är exempel på andra delar av den planerade kommunikationen om förnyade vädervarningar.

– Det kommer också att finnas ett enkelt informationsblad att skriva ut från smhi.se. Den uppmanar vi kommuner med flera att skriva ut och sprida till exempel på kommunala kontaktcenter och bibliotek, berättar Camilla Palmér, huvudprojektledare för införandeprojektet konsekvensbaserade vädervarningar.

Material om de förnyade vädervarningar kommer att finnas på svenska och engelska.

Arbetet med vädervarningar sker i samverkan med en rad andra myndigheter, länsstyrelser med flera, och fler aktörer än SMHI kan sprida materialet i sina kanaler. 

Varningarna gör det enklare att göra rätt förberedelser

– Syftet med våra vädervarningar är att samhället – alltifrån regioner, länsstyrelser och kommuner till näringsliv och enskilda – ska kunna bygga en bättre beredskap. Därför får varningsbeskrivningarna i det förnyade systemet mer tydligt fokus på förväntade konsekvenser av vädret. Detta ger utökade förutsättningar till förberedelser som kommer att underlätta hanteringen av de störningar som kan drabba samhället, säger Fredrik Linde, chef för SMHIs prognos- och varningstjänst.