Kraftig solstrålning och låga temperaturer

Det kan verka paradoxalt att vi under de senaste kalla dagarna samtidigt har haft en mycket hög solstrålning. Men just nu är den direkta solstrålningen minst lika stor som vissa soliga högsommardagar.

Under de senaste dagarna har temperaturen i nästan hela Sverige varit under noll grader hela dygnet. På många håll har det också varit klart och soligt.

– I och med att det fortfarande råder vintertemperaturer kan man förledas att tro att solstrålningen är svag. Men den direkta solstrålningen är faktiskt minst lika stor nu och till och med större än den är under många soliga dagar under högsommaren, säger Thomas Carlund, Meteorolog.

Under vintern och våren är luften ofta väldigt torr och innehåller mindre partiklar än vad den gör under sommaren och hösten. Vattenångan absorberar en betydande del av solstrålningen, partiklar absorberar även de lite grand men sprider och reflekterar strålning. Därför kan solstrålningsvärdena bli så höga trots att solen ännu inte står som högst på himlen.

En viss betydelse har även den aktuella tjockleken av ozonskiktet och att vi under vintern befinner oss närmre solen än vad vi gör under sommaren.

Solstrålningen mäts dagligen

I Norrköping mäter SMHI den direkta solstrålningen med hjälp av ett instrument (pyrheliometer), som sitter på en solföljare. I princip sker mätningen i änden av ett rör som hela tiden hålls riktat mot själva solskivan. Mätningen sker vinkelrätt mot solens strålar.

Solstrålningen den 8 mars i Norrköping, 2013.
I figuren visas hur den direkta solstrålningen varierade under fredagen den 8 mars i Norrköping. Förstora Bild

Mitt på dagen den 8 mars översteg solstrålningen 900 Wm-2 (watt per kvadratmeter). Allra högsta värdet var 927 Wm-2.

Torrt inomhusklimat

– Utomhus kanske man inte upplever mer än att solen känns skarp och att man får kisa med ögonen, men då solen lyser in genom fönstren hemma fångas mycket av energin upp vilket gör att temperaturen stiger och den relativa fuktigheten sjunker, säger Thomas Carlund.

– Om man dessutom släpper in utomhusluften som redan från början innehåller lite vattenånga, dvs fukt, så kan det bli väldigt torrt inomhus.